Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Statistikcentralen lägger ned statistiken över finansverksamhet (7.3.2014)
I början av år 2013 reviderade Statistikcentralen insamlingen och publiceringen av uppgifter i statistiken över finansmarknaden. I detta sammanhang bildades statistikhelheten Statistik över finansverksamhet, som var avsedd att omfatta uppgifter från fem statistikgrenar. På basis av användarnas respons har vi emellertid beslutat lägga ned sidhelheten i slutet av år 2013. Statistiken offentliggörs i fortsättningen på traditionellt sätt som egna helheter. Följande statistikgrenar överförs tillbaka till statistikens egen webbsida:

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Finansverksamhet [e-publikation].
ISSN=2323-9859. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rato/index_sv.html