Ämnen
Samhällsekonomi

Finansräkenskaper

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskaperna och beskriver de finansiella balansräkningarna (fordringar, skulder) och flödena (köp, försäljning, amorteringar) inom alla sektorer av samhällsekonomin. Statistiken framställs genom att sammanslå ett flertal register- och datainsamlingsmaterial. Uppgifterna offentliggörs kvartalsvis och en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Korrigering

Databastabell 11zx inom statistiken över finansräkenskaper har korrigerats
Läs mer om korrigeringen

Ändring

Lokalförvaltningssektorn har indelats i undersektorerna S13131 Lokalförvaltning exkl. välfärdsområdesförvaltning och S13132 Välfärdsområdesförvaltning 1.1.2023. Lokalförvaltningens uppgifter för år 2023 kan komma att revideras mer än vanligt.
Läs mer om ändringen

Ändring

Lokalförvaltningen indelas i undersektorerna lokalförvaltning exkl. välfärdsområdesförvaltning och välfärdsområdesförvaltning fr.o.m. publiceringarna i juni 2023
Läs mer om ändringen

Publikationer

meddelande | Finansräkenskaper 2022
översikt | Finansräkenskaper 2022, översikt
meddelande | Finansräkenskaper 2023, 2:a kvartalet
meddelande | Finansräkenskaper 2023, 1:a kvartalet
meddelande | Finansräkenskaper 2020, tilläggsinformation som kompletterar pensionsrätterna

Kommande publikationer

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Timo Ristimäki
överaktuarie
029 551 2324
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna