Finlands officiella statistik

Finansräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Hushållens finansiella nettotillgångar minskade kraftigt under första kvartalet 2020
26.6.2020
Hushållens finansiella tillgångar minskade med 14,5 miljarder euro under första kvartalet 2020 och sjönk till 319,4 miljarder euro. Hushållens skulder minskade för sin del med 0,4 miljarder euro under första kvartalet 2020 och sjönk till 184,1 miljarder euro. Till följd av dessa förändringar minskade hushållens finansiella nettotillgångar med 14,2 miljarder till 135,3 miljarder euro. Med finansiella nettotillgångar avses skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna

Nästa offentliggörande:
25.9.2020

Beskrivning: Finansräkenskaperna beskriver de finansiella balansräkningarna och transaktionerna inom alla sektorer av samhällsekonomin. De finansiella balansräkningarna består av beståndet av finansiella fordringar och skulder i slutet av statistikperioden. De finansiella transaktionerna är ekonomiska transaktioner som skett under statistikperioden och som inverkar på de finansiella balansräkningarna. Finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskapssystemet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: finansiell balansräkning, finansräkenskaper, förmögenhet, nationalräkenskaper, placeringsverksamhet, sektorer, skulder, skuldsättningsgrad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Databasen har kompletterats med en ny tabell
20.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/index_sv.html