Finlands officiella statistik

Finansräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under tredje kvartalet 2019
20.12.2019
Hushållens finansiella tillgångar ökade med 4,2 miljarder euro under tredje kvartalet 2019 och steg till 323,3 miljarder euro. Hushållens totala skulder ökade med 5,5 miljarder euro under tredje kvartalet 2019 och steg till 180,9 miljarder euro. Till följd av dessa förändringar minskade hushållens finansiella nettotillgångar med 1,3 miljarder till 142,5 miljarder euro. Med finansiella nettotillgångar avses skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Nästa offentliggörande:
27.3.2020

Beskrivning: Finansräkenskaperna beskriver de finansiella balansräkningarna och transaktionerna inom alla sektorer av samhällsekonomin. De finansiella balansräkningarna består av beståndet av finansiella fordringar och skulder i slutet av statistikperioden. De finansiella transaktionerna är ekonomiska transaktioner som skett under statistikperioden och som inverkar på de finansiella balansräkningarna. Finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskapssystemet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: finansiell balansräkning, finansräkenskaper, förmögenhet, nationalräkenskaper, placeringsverksamhet, sektorer, skulder, skuldsättningsgrad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Databasen har kompletterats med en ny tabell
20.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/index_sv.html