Ämnen
Företag

Omsättningsestimat för storföretag

Lagts ned:
Omsättningsestimatet för storföretag beskriver utvecklingen av omsättningen i de mest betydande företagen i sin näringsgren med en eftersläpning på ungefär en månad från utgången av statistikmånaden. Materialet utgörs av de ungefär 2 000 företag som omfattas av Statistikcentralens försäljningsförfrågan.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade storföretagens säsongrensade omsättning i december 2020 med 1,3 procent jämfört med november. I november minskade den säsongrensade omsättningen med 0,1 procent, medan i oktober ökade omsättning med 0,3 procent jämfört med föregående månad.

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Aki Niskanen
överaktuarie
029 551 2657

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna