Ämnen
Kultur, massmedier och tidsanvändningDigitalisering

Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik ger information om hur hushållen och befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik. Uppgifterna samlas in med en enkät och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Femtiosju procent av finländarna i åldern 16 - 89 år hade köpt något på internet under de senaste tre månaderna. Andelen som köpte olika tjänster minskade, medan andelen som köpte varor ökade. Femtioåtta procent av de sysselsatta hade jobbat hemifrån, över hälften av dem dagligen. Av finländarna i …

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Rauli Kohvakka
specialforskare
029 551 3448

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna