Finlands officiella statistik

Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Internetanvändningen för att följa medier och kommunicera har ökat
10.11.2020
År 2020 använde 82 procent av 16 - 89-åringarna internet flera gånger dagligen. Andelen ökade med tre procentenheter från året innan. Användningen av internet flera gånger per dag blev vanligare särskilt i de två äldsta åldersgrupperna i undersökningen. Bland 65 - 74-åringarna ökade användningen med sex procentenheter och bland 75 - 89-åringarna med sju procentenheter. Andelen internetanvändare av befolkningen ökade med två procentenheter från året innan till 92 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om användning av informations- och kommunikationsteknik år 2020.

Beskrivning: Undersökningen "Användning av informations- och kommunikationsteknik" producerar information om hur hushållen och befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik. Uppgifterna används för utvecklingsprojekt inom det inhemska informationssamhället samt för utarbetande av allmäneuropeiska indikatorer för informationssamhället.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: datasekretess, datasäkerhet, datateknik, datorer, e-handel, e-utbildning, hemteknik, informationssamhälle, internet, kommunikationsteknik, mobiltelefoner, sociala medier, telefoner.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikens namn har ändrats: Användning av informations- och kommunikationsteknik
7.11.2012
Namnet på statistiken Användning av informations- och kommunikationsteknik har ändrats till Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik [e-publikation].
ISSN=2341-8702. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sutivi/index_sv.html