Ämnen
Befolkning och samhälleArbete, löner och utkomst

Inkomstfördelningsstatistik

Finlands officiella statistik (FOS)
Inkomstfördelningsstatistiken beskriver fördelningen av hushållens årsinkomster, inkomstskillnaderna och låga inkomster bland befolkningsgrupperna. I statistiken beskrivs de disponibla inkomsterna och hur de bildas med beaktande av beskattningen och transfereringarna. Uppgifterna samlas in med en enkät och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

I hushåll med boendekostnadsbelastning ingick år 2020 totalt 4,0 procent av alla personer, 10,4 procent av dem som bodde i hyrebostäder och 1,4 procent av dem som bodde i ägarbostäder. Andelarna personer var nästan desamma som under de föregående åren. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens ink…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kaisa-Mari Okkonen
överaktuarie
029 551 3408
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna