Ämnen
Arbete, löner och utkomst Hälsa och social trygghet

Olycksfall i arbetet

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över olycksfall i arbetet innehåller uppgifter om olycksfall som drabbat löntagare och lantbruksföretagare i arbetet och under arbetsfärden. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

De gamla databastabellerna i statistiken över olycksfall i arbetet överförs till arkivdatabasen och nya databastabeller publicerades i stället. Detta beror på ändringar i estimeringsmetoden för arbetskraftsundersökningen. Uppgifterna kan dessutom presenteras i större omfattning i de nya tabellerna.
Läs mer om ändringen

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mikko Toiviainen
överaktuarie
029 551 3589
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna