Finlands officiella statistik

Olycksfall i arbetet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Lantbruksföretagarnas risk för arbetsolycksfall minskade från året innan
10.6.2021
Lantbruksföretagarnas incidenstal minskade med -2,2 procent från år 2018. När man jämför två femårsperioder med varandra, så inträffade bland lantbruksföretagarna under åren 2010 - 2014 totalt 18 332 olycksfall i arbetet som ledde till minst 4 dagars arbetsoförmåga, dvs. 4 917 arbetsolycksfall per 100 000 lantbruksföretagare. Under åren 2015 - 2019 inträffade totalt 14 544 olycksfall i arbetet som ledde till minst 4 dagars arbetsoförmåga, dvs. 4 782 arbetsolycksfall per 100 000 lantbruksföretagare. Den senaste statistiken över olycksfall i arbetet omfattar uppgifter om arbetsolycksfall som löntagare och lantbruksföretagare råkat ut för år 2019. Statistiken innehåller också uppgifter om arbetsolyckor som drabbat andra företagare och löntagarnas olyckor under resan till eller från arbetet.

Beskrivning: I statistiken över olycksfall i arbetet statistikförs årligen de olycksfall som löntagare och lantbrukföretagare råkat ut för. Statistiken omfattar också uppgifter om företagarnas arbetsolycksfall samt löntagarnas olycksfall under arbetsresan. Statistikmaterialet uppkommer som en biprodukt av försäkringsverksamheten, då alla de skador i arbetet som försäkringsföretagen betalat ersättningar för ingår i statistiken. Insamlingen av uppgifter avbryts sista dagen av året efter statistikåret. I statistiken koncentrerar man sig i första hand på olycksfall i arbetet som föror-sakat arbetsoförmåga i minst fyra dagar. Avgränsningen är densamma som i Eurostats statistik över olycksfall i arbetet. Tidigare har Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet haft en avgränsning på arbetsoförmåga i minst 3 dagar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetarskydd, arbetsförhållanden, arbetsolycksfall, företagshälsa, näringsgrenar, olycksfall, våld, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Olycksfall i arbetet i 2014 publiceras i november 2016
16.6.2016
Statistik för året 2014 blir försenad på grund av fel i statistikmaterialet.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/index_sv.html