Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälle

Sysselsättning

Finlands officiella statistik (FOS)
Sysselsättningsstatistiken producerar regionvis information om befolkningens verksamhet och sysselsättning. Statistiken sammanställs genom att flera olika registeruppgifter sammanslås. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Korrigering

Områdesindelningen ”EUs regionala indelning med NUTS-kod 2024” har korrigerats.
Läs mer om korrigeringen

Nyckeltal

Ekonomisk försörjningskvot

130
2022
Sysselsättning
Uppdaterad: 2023-12-14

Publikationer

meddelande | Sysselsättning 2022, sysselsättning bland studerande
meddelande | Sysselsättning 2022, näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser
meddelande | Sysselsättning 2022, huvudsaklig verksamhet och yrkesställning
meddelande | Sysselsättning 2021, yrke och socioekonomisk ställning
meddelande | Sysselsättning 2021, näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser
meddelande | Sysselsättning 2021, sysselsättning bland studerande

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet kommunvis 1987-2022

Sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008), kön och åldersgrupp 2022

Sysselsatta efter yrkesgrupp (YK 2010) och bakgrundsland 2021

Sysselsatt arbetskraft efter utbildningsnivå kommunvis 1987-2022

Ekonomiska försörjningskvoten områdevis 1987-2022

Det relativa sysselsättningstalet för 18–64-åringar efter område 1987-2022

Det relativa arbetslöshetstalet för 18–64-åringar efter område 1987-2022

Inom området arbetande (arbetsplatser) efter arbetsgivarsektor kommunvis 2021-2022

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Service e-post
tyossakaynti@stat.fi
Elina Pelkonen
överaktuarie
029 551 3011
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna