Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälle

Sysselsättning

Finlands officiella statistik (FOS)
Sysselsättningsstatistiken producerar regionvis information om befolkningens verksamhet och sysselsättning. Statistiken sammanställs genom att flera olika registeruppgifter sammanslås. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick antalet arbetslösa arbetssökande till 271 900 år 2021, och av dem hade 39 % varit arbetslösa utan avbrott i mer än ett år. År 2021 ökade antalet långtidsarbetslösa med 16 % jämfört med år 2020 och med 68 % jämfört med år 2019. Däremot minskade det totala antalet arbetslösa med 23 % jämfört med året innan, vilket innebär att antalet arbetslösa uppgick till totalt 351 600. Arbetslöshetsuppgifterna i sysselsättningsstatistiken baserar sig på uppgifter från Arbets- och näringsministeriets register över arbetslösa arbetssökande.

Läs mer

översikt | Sysselsättning 2021, bakgrundsuppgifter om arbetslösa
meddelande | Sysselsättning 2020, näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Meri Raijas
överaktuarie
029 551 3061
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna