Finlands officiella statistik

Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Personer som blivit permitterade eller arbetslösa under coronaåret 2020 efter yrke
18.11.2021
Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik permitterades under år 2020 11 % av dem som hade varit sysselsatta år 2019 och antalet permitteringsperioder uppgick till 346 000. Under det första pandemiåret varierade effekterna på de sysselsatta stort mellan olika yrkesgrupper. Permitteringar var relativt sett vanligast bland process- och transportarbetare (15,7 % av arbetstagarna i yrkesklassen, 31 000 personer), byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (14,8 %, 35 000) samt service- och försäljningspersonal (14,7 %, 71 000 personer).

Beskrivning: Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012
28.9.2011
Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/index_sv.html