Ämnen
Transport och turism

Utrikes sjöfart

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över utrikes sjötrafik beskriver sjötransport av gods och passagerare med fartyg mellan Finland och utlandet samt antalet fartyg i utrikestrafik som anlöpt finska hamnar. Uppgifterna fås från Portnet-systemet och offentliggörs månatligen och årligen.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Coronaviruspandemin påverkade fortfarande kraftigt antalet passagerare inom utrikessjöfarten, som år 2021 bara nådde 32 procent av nivån före pandemin år 2019. Inom utrikessjöfarten transporterades totalt 94,1 miljoner ton gods, vilket var en minskning med 2 procent jämfört med året innan. Siffrorna är slutliga uppgifter i Statistikcentralens statistik över utrikes sjöfart.

Läs mer

meddelande | Utrikes sjöfart 2021
meddelande | Utrikes sjöfart 2022, april
meddelande | Utrikes sjöfart 2022, mars
meddelande | Utrikes sjöfart 2022, februari

Kommande publikationer

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
17.06.2022

Carriage of vehicles by sea by port

TotaltPersonbilarBussarLastbilarTrailrarÖvriga transportmedel
Totalt856 067443 5793 583234 316163 43511 154
Eckerö29 68927 9011021 6833uppgift saknas
Helsingfors572 220342 0681 674159 68766 1212 670
Hangö64 14128uppgift saknas2 31561 798uppgift saknas
Kemi2 511uppgift saknasuppgift saknas21412 449
Haminakotka3 561uppgift saknasuppgift saknas193 542uppgift saknas
Långnäs69654228126uppgift saknasuppgift saknas
Mariehamn23 11321 3221 175586246
Nådendal41 3973 98137932 6764 361uppgift saknas
Uleåborg3 251uppgift saknasuppgift saknas122153 024
Jakobstad119uppgift saknasuppgift saknas2693uppgift saknas
Raumo553uppgift saknasuppgift saknas5548uppgift saknas
Åbo78 61137 25117830 2928 5842 306
Nystad18 375uppgift saknasuppgift saknas27018 105uppgift saknas
Vasa17 83010 486476 598uppgift saknas699
17.06.2022

Sjötransport av containrar efter ham [FIRST]-[LAST]

17.06.2022

Passagerartrafik mellan Finland och utlandet efter hamn och land

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Olli Kajava
överaktuarie
029 551 3531

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna