Finlands officiella statistik

Utrikes sjöfart

Producent:
Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppgifter: Utrikes sjöfart
www.traficom.fi
Beskrivning: Statistiken över utrikes sjöfart omfattar gods- och passagerartransporterna sjövägen mellan Finland och utlandet samt de fartyg i utrikesfart som anlöpt finländska hamnar. Utöver transportvolymerna presenteras även uppgifter om transportarbetet i godstrafiken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: sjöfart, sjötransport, sjötrafik, trafik, godstrafik, passagerartrafik, fartygstrafik, transport, utrikestrafik.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
Helsinki: Transport- och kommunikationsverket Traficom [hänvisat: 15.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/index_sv.html