Finlands officiella statistik

Utrikes sjöfart

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Sjötransporter ökade i november
10.1.2022
I november år 2021 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 8,3 miljoner ton. Sjötransporterna ökade med 6 procent jämfört med november året innan. Exporten ökade med 8 procent och var 4,6 miljoner ton. Importen ökade med 3 procent och uppgick till totalt 3,8 miljoner ton. Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019 - 2021

Beskrivning: Statistiken över utrikes sjöfart innehåller uppgifter om transport av gods och passagerare med fartyg mellan Finland och utlandet samt uppgifter om antalet fartyg i utrikesfart som anlöpt finska hamnar. Utöver import- och exportvolymerna av gods, passagerare och transportmedel ingår också uppgifter om transportarbete och de fartyg som använts för transporterna. I statistiken presenteras också trafik- och transportmängder för utrikes sjöfarten i Saima kanal.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: sjöfart, sjötransport, sjötrafik, trafik, utrikesfart, godstrafik, passagerartrafik, fartygstrafik, transport.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen
30.1.2020
År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/index_sv.html