Ämnen
Befolkning och samhälle

Befolkningsprognos

Finlands officiella statistik (FOS)
Befolkningsprognosen beskriver den framtida befolkningsutvecklingen. I prognosen beräknas den framtida befolkningen i ett område om de senaste årens befolkningsutveckling fortsatte oförändrad. Uppgifterna offentliggörs vart tredje år.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens senaste befolkningsprognos dör 700 000 fler människor i Finland före utgången av 2060 än vad som föds om fruktsamheten stannar på nuvarande nivå. Om nivån förblir oförändrad kommer det att födas färre än 40 000 barn per år på 2060-talet. På lång sikt ligger fruktsamheten …

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Markus Rapo
överaktuarie
029 551 3238

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna