Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.11.2018

Antalet unga hotar att minska avsevärt på grund av lägre fruktsamhet

Enligt Statistikcentralens senaste befolkningsprognos kommer antalet personer under 15 år i Finland att uppgå till 760 000 personer år 2030, om fruktsamheten är oförändrat på nuvarande nivå. Under 2050-talet sjunker antalet redan till under 700 000 unga. Senast har det funnits så få unga under 15 år i Finland i slutet av 1870-talet, då folkmängden i landet var under två miljoner invånare. Så sent som under 1970-talet var antalet unga under 15 år i Finland en miljon.

Befolkning efter ålder 1900–2017 och enligt prognos 2018–2070

Befolkning efter ålder 1900–2017 och enligt prognos 2018–2070

Befolkningen väntas vända nedåt år 2035

År 2018 kommer att vara tredje året i rad, då det dör fler människor i Finland än det föds. Antalet födda fortsätter enligt prognosen att minska och antalet döda att öka trots den förlängda livslängden. Enligt prognosen upprätthåller nettoinflyttningen ökningen av folkmängden fram till år 2035, då folkmängden i vårt land antas uppgå till 5,62 miljoner personer. Efter det vänder folkmängden enligt prognosen nedåt och under 2050-talet väntas folkmängden i vårt land redan att vara mindre än den är nu.

Antalet födda och döda 1970–2017 och enligt prognos 2018–2060

Antalet födda och döda 1970–2017 och enligt prognos 2018–2060

Fruktsamheten har sjunkit med en femtedel på sju år

Det summerade fruktsamhetstalet som beskriver nivån på fruktsamheten var 1,87 i Finland år 2010. I fjol vara det summerade fruktsamhetstalet lägre än den någonsin varit i Finlands historia, 1,49. Fruktsamheten har sjunkit med 20 procent. År 2018 kommer att vara det åttonde året i rad då fruktsamheten sjunker i Finland. Enligt prognosen kommer det summerade fruktsamhetstalet i år att vara 1,43. Föregående gång har fruktsamheten sjunkit så många år i rad i Finland under 1960-talet.

Summerat fruktsamhetstal 1960–2018*

Summerat fruktsamhetstal 1960–2018*
*) 2018 uppskattning

 

Nedgången i fruktsamhet återspeglas i den arbetsföra befolkningen med en fördröjning

Den arbetsföra befolkningen har minskat i Finland med över 100 000 personer under de senaste åtta åren. Enligt prognosen väntas den arbetsföra befolkningen minska med 57 000 personer från nuläget fram till år 2030. Andelen personer i arbetsför ålder (15–64 år) av befolkningen minskar från nuvarande 62 procent till 60 procent fram till år 2030 och till 58 procent fram till år 2050. År 2050 är antalet arbetsför befolkning enligt prognosen drygt 200 000 mindre än nu.

Den så kallade prognosen om självförsörjning beskriver en situation där det inte skulle förekomma någon in- eller utvandring alls och där bara fruktsamheten och dödligheten skulle inverka på befolkningens storlek och åldersstruktur. Enligt den prognosen skulle befolkningen i arbetsför ålder minska med 217 000 personer fram till år 2030 och med 630 000 personer fram till år 2050.

Åldersgruppernas andel av befolkningen 1970–2017 och enligt prognos 2018–2070, procent

Åldersgruppernas andel av befolkningen 1970–2017 och enligt prognos 2018–2070, procent

Den demografiska försörjningskvoten försvagas långsammare än i tidigare prognoser

Den demografiska försörjningskvoten, dvs. antalet personer yngre än 15 år samt 65-åringar och äldre per 100 personer i arbetsför ålder, var 60 i slutet av år 2017. Enligt prognosen stiger försörjningskvoten under kommande decennier, men långsammare än enligt tidigare prognoser. Orsaken till detta är en minskning av fruktsamheten och som en följd av det en minskning av unga som ska försörjas. Enligt prognosen är försörjningskvoten 62 år 2020, 66 år 2030 och 71 år 2050.

Den demografiska försörjningskvoten försvagas långsammare på kort sikt än i tidigare prognoser. På lång sikt försvagas den demografiska försörjningskvoten mer än i tidigare prognoser. År 2070 antas den demografiska försörjningskvoten vara 81.

Antaganden i befolkningsprognosen år 2018

I Statistikcentralens senaste befolkningsprognos antas fruktsamheten vara konstant i framtiden. Det kalkylerade antalet barn som kvinnor föder under sin livstid, dvs. det summerade fruktsamhetstalet, antas vara 1,45.

I prognosen antas dessutom att nettoinflyttningen från utlandet till Finland är 15 000 personer per år. Enligt prognosen kommer dödligheten att fortsätta att minska på samma sätt som man observerat att den gjort då man jämfört dödligheten under perioderna 1987–1991 och 2013–2017.

En regional prognos publiceras nästa höst

Uppgörandet av en regional befolkningsprognos skjuts upp till hösten 2019. En regional prognos utarbetas inte i höst, eftersom flyttrörelsestatistik för år 2017 inte har varit tillgänglig i ett tillräckligt tidigt skede för uppgörande av en prognos. Statistikcentralen önskade inte utarbeta en regional befolkningsprognos på basis av föråldrad flyttningsrörelsestatistik. Då hade den senaste verkliga regionala utvecklingen i flyttningsrörelsen lämnats obeaktad och oanalyserad.

Prognosen är en trendberäkning och gör det möjligt för beslutsfattare att reagera

Statistikcentralens befolkningsprognoser baserar sig på observationer om den tidigare utvecklingen av fruktsamhet, dödlighet och omflyttning. Vid utarbetandet av dem beaktar man inte hur ekonomiska, sociala eller andra samhälls- eller regionalpolitiska beslut eventuellt inverkar på den kommande befolkningsutvecklingen.

Enligt trendberäkningens natur projicerar man i prognosen den gångna utvecklingen in i framtiden. Då man utarbetar prognosen tar man inte ställning till hur folkmängden borde utvecklas. Då man granskar siffror för befolkningsprognoser är det bra att komma ihåg att prognosen bara visar vilken den förväntade befolkningsutvecklingen blir, om den senaste tidens utveckling fortsatte oförändrad under de kommande decennierna.

Befolkningsprognosens uppgift är att erbjuda beslutsfattarna verktyg att uppskatta om det finns behov av åtgärder med vilka man kunde försöka inverka på befolkningsutvecklingen. Beslutsfattarna bör bedöma hur önskvärd den utveckling som befolkningsprognosen uppvisar är och vid behov vidta åtgärder för att förhindra förverkligandet av prognosen, om den befolkningsutveckling som prognosen uppvisar inte är önskvärd.

 


Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (281,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 16.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsprognos [e-publikation].
ISSN=1798-5145. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaenn/2018/vaenn_2018_2018-11-16_tie_001_sv.html