Ämnen
Miljö och naturFöretag

Miljöaffärsverksamhet

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över miljöaffärsverksamhet beskriver den miljörelaterade affärsverksamheten som bedrivs i Finland, dvs. sådan produktion som förhindrar förorening av miljön eller sparar naturresurser. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
08.12.2022

Uppgifter inom miljöaffärsverksamhet i de fem största branscherna 2021

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
C TillverkningF ByggverksamhetD EnergiförsörjningE Vattenförsörjning och avfallshanteringA Jordbruk, skogsbruk och fiske
13 39213 0726 1303 6883 309

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Nina Hiltunen
överaktuarie
029 551 3089

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna