Ämnen
Företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Finlands officiella statistik (FOS)
Struktur- och bokslutsstatistiken över företag innehåller näringsgrensvisa uppgifter om företag verksamma i Finland: antalet företag, personalen och bokslut. Statistiken sammanställs ur Skatteförvaltningens näringsskattematerial och med företagsenkäter. Uppgifterna offentliggörs två gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

Populationen av statistiska enheter i struktur- och bokslutsstatistik över företag utvidgas fr.o.m. statistikåret 2021. De begränsningar som gäller verksamhetstiden och företagens storlek har slopats i fråga om avgränsningen av de statistiska enheterna.
Läs mer om ändringen

Ändring

I strukturstatistiker över företag genomförs hösten 2022 revideringar som orsakar ett avbrott i tidsserien mellan åren 2020–2021.
Läs mer om ändringen

Publikationer

meddelande | Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2022, preliminär
meddelande | Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2021, förnyelse av statistiska enheter
meddelande | Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2021
meddelande | Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2021, preliminär

Kommande publikationer

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
27.09.2023

Företag enligt näringsgren, år 2022

Antal företag, företagOmsättning, företag (1000 euro)Antal anställda (årsverken), företag
Totaltuppgiften är sekretessbelagduppgiften är sekretessbelagduppgiften är sekretessbelagd
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03)uppgiften är sekretessbelagduppgiften är sekretessbelagduppgiften är sekretessbelagd
B Utvinning av mineral (05-09)1 1282 928 1725 931
C Tillverkning (10-33)28 366175 707 700306 417
D Försörjning av el, gas, värme och kyla (35)1 45625 040 44713 021
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering (36-39)2 4063 983 98110 993
F Byggverksamhet (41-43)56 06145 935 468158 545
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (45-47)54 955140 023 357222 638
H Transport och magasinering (49-53)23 67825 250 638105 557
I Hotell- och restaurangverksamhet (55-56)16 0627 558 70351 469
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58-63)20 96727 007 909101 233
K Finans- och försäkringsverksamhet (64-66)15 81132 923 68243 159
L Fastighetsverksamhet (68)42 72613 504 55619 572
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (69-75)68 11519 859 637114 536
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (77-82)24 36915 412 144143 439
P Utbildning (85)9 606923 5757 187
Q Vård och omsorg; sociala tjänster (86-88)26 27510 608 44297 970
R Kultur, nöje och fritid (90-93)18 8823 612 45114 143
S Annan serviceverksamhet (94-96)32 0052 063 98019 374
Okänd354408

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Milka Suomalainen
överaktuarie
029 551 3621

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna