Suomen virallinen tilasto

Adoptiot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Adoptioiden määrä väheni
20.8.2020
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 Suomessa tehtiin 370 adoptiota. Suomessa syntyneiden lasten adoptioita oli 291 ja ulkomailla syntyneiden 79. Sekä Suomessa että ulkomailla syntyneiden lasten adoptioiden määrä väheni edellisvuoteen verrattuna. Kokonaisuudessaan adoptioita oli 34 vähemmän kuin vuonna 2018.

Kuvaus: Adoptiolla tarkoitetaan sitä vanhemmuussuhteen syntymistä, joka vahvistetaan tuomioistuimessa, ja joka tulee vanhemmuussuhteeksi biologisen vanhemmuuden tilalle. Adoptiot-tilasto perustuu tuomioistuimen vahvistamiin adoptiopäätöksiin tilastovuoden aikana. Tilastossa on mukana sellaiset kotimaiset ja kansainväliset adoptiot, joissa vähintään toinen ottovanhempi asuu päätösajankohtana vakituisesti Suomessa.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: adoptio, ottolapseksi ottaminen, ottolapsi, ottovanhempi.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Adoptiot [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-7363. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/adopt/index.html