Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat ja opiskelijat koulutustyypin ja koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan 2012-2013

Koulutustyyppi Uudet opiskelijat 2012 Opiskelijat 2012, yhteensä Uudet opiskelijat 2013 Opiskelijat 2013, yhteensä
Opiskelijoita, koulutusalat yhteensä 38 300 139 876 37 511 138 880
  Humanistinen ja kasvatusala 525 1 674 525 1 721
Kulttuuriala 2 888 11 954 2 075 10 835
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 8 132 28 375 8 092 28 891
Luonnontieteiden ala 1 607 5 898 1 482 5 765
Tekniikan ja liikenteen ala 10 397 41 213 10 722 41 032
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 097 4 300 1 051 4 186
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 11 089 37 383 11 698 38 148
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2 565 9 004 1 866 8 214
Muu koulutus - 75 - 88
Amk-tutkintoon johtava nuorten koulutus Yhteensä 28 902 110 369 27 593 108 399
Humanistinen ja kasvatusala 385 1 380 424 1 443
Kulttuuriala 2 391 10 385 1 640 9 316
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 5 906 21 520 5 930 21 684
Luonnontieteiden ala 1 236 4 644 1 097 4 478
Tekniikan ja liikenteen ala 8 310 33 844 8 355 33 482
Luonnonvara- ja ympäristöala 849 3 342 766 3 242
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 7 873 28 249 8 001 28 408
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 952 7 005 1 380 6 346
Amk-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Yhteensä 6 490 21 673 6 624 21 915
Humanistinen ja kasvatusala 100 214 76 203
Kulttuuriala 398 1 408 342 1 350
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 1 391 4 751 1 359 4 823
Luonnontieteiden ala 268 990 273 981
Tekniikan ja liikenteen ala 1 410 5 491 1 488 5 497
Luonnonvara- ja ympäristöala 223 789 186 738
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2 295 6 527 2 548 6 905
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 405 1 428 352 1 330
Muu koulutus - 75 - 88
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Yhteensä 2 908 7 834 3 294 8 566
Humanistinen ja kasvatusala 40 80 25 75
Kulttuuriala 99 161 93 169
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 835 2 104 803 2 384
Luonnontieteiden ala 103 264 112 306
Tekniikan ja liikenteen ala 677 1 878 879 2 053
Luonnonvara- ja ympäristöala 25 169 99 206
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 921 2 607 1 149 2 835
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 208 571 134 538

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 15.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammattikorkeakoulukoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0033. ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot 2013, Liitetaulukko 1. Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat ja opiskelijat koulutustyypin ja koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan 2012-2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/akop/2013/02/akop_2013_02_2013-11-15_tau_001_fi.html