Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 17.4.2019

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus lisääntyi yhä

Korjattu 28.10.2019. Korjatut kohdat on merkitty punaisella

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2018 noin 128 500 opiskelijaa ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa lähes 13 500 opiskelijaa. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijamäärä jatkoi noin 10 prosentin vuosittaista kasvuaan ja tutkintojen määrä kasvoi puolestaan lähes 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelijamäärä pysyi suunnilleen samana, mutta tutkintojen määrä kasvoi yli 5 prosenttia edellisvuodesta. Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 24 800 eli yli tuhat enemmän kuin edellisvuonna.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat ja tutkinnot 2002–2018

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat ja tutkinnot 2002–2018

Yli puolet opiskelijoista joko terveys- ja hyvinvointialalla tai tekniikan alalla

Ammattikorkeakoulututkintoa on voinut opiskella päivä- tai monimuotototeutuksena järjestetyssä koulutuksessa vuodesta 2015 alkaen. Päivätoteutuksessa opiskeli 103 400 opiskelijaa ja monimuotototeutuksessa 25 100 opiskelijaa vuonna 2018.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista hieman yli puolet, 51 prosenttia, oli naisia. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista taas noin kaksi kolmesta oli naisia. Uusista ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoista 55 prosenttia ja uusista ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoista 65 prosenttia oli naisia.

Ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevia oli eniten terveys- ja hyvinvointialalla, jossa opiskeli 29 prosenttia opiskelijoista. Heistä naisia oli useampi kuin neljä viidestä, 83 prosenttia. Toiseksi suurin oli tekniikan ala, jossa opiskeli hieman vajaat 24 prosenttia opiskelijoista. Heistä miehiä oli 83 prosenttia. Kolmanneksi suurin koulutusala oli kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden ala, jolla oli noin joka viides ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevista. Yhteensä näillä kolmella alalla oli noin kolme neljäsosaa kaikista ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista.

Myös ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevia oli eniten terveys- ja hyvinvointialalla, noin kolmasosa opiskelijoista. Kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalla opiskeli hieman useampi kuin joka neljäs ja tekniikan alalla hieman vajaa viidesosa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista.

Eniten opiskelijoita oli Metropolia ammattikorkeakoulussa, 16 400 opiskelijaa. Seuraavaksi suurimmat opiskelijamäärät olivat Haaga-Helian ja Turun ammattikorkeakouluissa, joissa kummassakin oli yli 10 100 opiskelijaa. Opiskelijamäärältään pienimmät ammattikorkeakoulut olivat Högskolan på Åland, jossa oli hieman yli 500 opiskelijaa sekä Poliisiammattikorkeakoulu, jossa opiskeli reilu 1 000 opiskelijaa.

Uusia ulkomaalaisia opiskelijoita edellisvuotta enemmän

Uusien ulkomaalaisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden määrä kasvoi vuonna 2018 edellisvuoden pudotuksen jälkeen 7 prosenttia, muttei kuitenkaan yltänyt vuoden 2016 tasolle. Ulkomaalaisista opiskelijoista ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa aloitti hieman alle 2 400 opiskelijaa ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa 325 opiskelijaa.

Kaikista uusista opiskelijoista ulkomaalaisten osuus oli noin 7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli hieman alle 7 prosenttia. Osuus on 2010-luvulla ollut pääosin 7 ja 8 prosentin välillä. Myös kaikista ammattikorkeakoulukoulutuksen opiskelijoista ulkomaalaisten osuus oli noin 7 prosenttia. Kasvua edellisvuoteen verrattuna ei ollut, vaan määrä pysyi suunnilleen samana.

Ammattikorkeakoulujen uudet ulkomaalaiset opiskelijat 2009–2018

Ammattikorkeakoulujen uudet ulkomaalaiset opiskelijat 2009–2018

Tarkempia aikasarjatietoja ammattikorkeakouluopiskelijoista ja -tutkinnoista mm. koulutuksen, sukupuolen ja ammattikorkeakoulun mukaan on saatavissa tietokantataulukoista . Ulkomaalaisista opiskelijoista löytyy puolestaan tarkempia tietoja Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot -tilaston tietokantataulukoista .


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Jalolahti 029 551 3588, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammattikorkeakoulukoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0033. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/akop/2018/akop_2018_2019-04-17_tie_001_fi.html