Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Aikuiskoulutukseen osallistuminen koulutuksen sisällön mukaan vuonna 2017 (18–64-vuotias ko. koulutukseen osallistunut väestö)

Koulutuksen sisältö 1) Liiketalous- ja oikeustieteet Palvelut, harrastukset, turvallisuusala Terveys- ja sosiaaliala, hyvinvointi Tekniikka, tuotanto ja rakentaminen Tietotekniikka Taide Vieraat kielet Osallistuneet yhteensä
  % % % % % % % %
Ikä                
18–24-vuotiaat 15 28 21 18 2 9 13 63
25–34-vuotiaat 31 26 25 16 9 6 10 389
35–44-vuotiaat 34 31 23 15 14 11 9 408
45–54-vuotiaat 33 31 25 13 14 11 7 413
55–64-vuotiaat 30 27 17 12 12 15 11 314
Sukupuoli                
Miehet 29 34 11 24 12 6 9 682
Naiset 31 25 32 7 10 14 10 905
Sosioekonominen asema                
Maatalousyrittäjät .. .. .. .. .. .. .. 16
Muut yrittäjät 40 32 13 16 12 10 11 68
Ylemmät toimihenkilöt 39 21 16 15 20 13 10 488
Alemmat toimihenkilöt 38 26 36 10 13 7 8 481
Työntekijät 19 53 10 25 4 4 5 223
Opiskelijat 17 29 28 15 3 11 14 123
Eläkeläiset 5 23 15 2 8 42 28 39
Muu tai tuntematon 18 21 20 12 2 14 9 149
Koulutusaste                
Perusaste 19 33 15 16 8 7 18 125
Keskiaste 24 35 25 17 6 10 6 641
Korkea-aste 39 21 22 11 16 12 10 821
Kuntaryhmä                
Kaupunkimainen 33 28 23 14 12 9 11 1170
Taajaan asuttu 24 32 22 14 7 12 8 221
Maaseutumainen 21 30 18 17 8 14 4 196
Kaikki 30 29 22 15 11 10 9 1 587
Yhteensä (N) 477 153 456 815 356 245 230 233 173 371 163 938 149 701 1 584 069
1) Mukana vain yleisimpiä sisältöalueita. Osuudet eivät summaudu 100 prosenttiin, koska vastaaja sai ilmoittaa useita eri koulutussisältöjä.

Lähde: Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Helena Niemi 029 551 2488, Timo Ruuskanen 029 551 3620, aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 4.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Koulutuksen sisältö 2017, Liitetaulukko 1. Aikuiskoulutukseen osallistuminen koulutuksen sisällön mukaan vuonna 2017 (18–64-vuotias ko. koulutukseen osallistunut väestö) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aku/2017/03/aku_2017_03_2018-10-04_tau_001_fi.html