Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.4.2011

Uusien yritysten perustaminen edelleen lievässä nousussa ja yritysten lopettaminen laskussa

Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 1,4 prosenttia vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Eniten yrityksiä aloitti toimialakohtaisesti kaupan toimialalla, ja maakuntakohtaisesti aloittaneita yrityksiä oli yrityskantaan suhteutettuna eniten Uudellamaalla. Lopettaneiden yritysten määrä väheni 16,2 prosenttia vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lopettaneita yrityksiä oli eniten toimialakohtaisesti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti yrityskantaan suhteutettuna eniten Uudellamaalla.

Aloittaneet yritykset 4. neljännes

Aloittaneet yritykset 4. neljännes

Aloittaneet yritykset 4. neljännes 2010

Tilastokeskuksen mukaan 6 847 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä. Aloitta-neiden yritysten lukumäärä on lisääntynyt 1,4 prosenttia verrattuna vuoden 2009 vastaavaan neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 6 750 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,1 prosenttia vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä.

Eniten uusia yrityksiä aloitti kaupan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 195 uutta yritystä eli 17,5 prosenttia kaikista neljännellä neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimi-alalla aloitti 1 137 (16,6 %) ja rakentamisen toimialalla 1 020 (14,9 %) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 442. Myös yrityskannan kokoon suhteutettuna aloit-tavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,5 %).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 387) ja seuraavaksi Tampereen seutukunnassa (500).

ELY-keskuksittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan keskuksen (2 595) ja seuraavaksi Pirkanmaan ELY-keskuksen (627) alueella.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 346), Espoossa (353), Tampereella (319), Turussa (249) ja Vantaalla (237). Vuoden 2009 neljänteen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (72) ja väheni eniten Vantaalla (-63).

Lopettaneet yritykset 3. neljännes 2010

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 4 166 yritystä. Edellisen vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä on vähentynyt 16,2 prosenttia, kun vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 4 973 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,3 prosenttia vuoden 2010 heinä-syyskuussa.

Lopettaneita yrityksiä oli eniten kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 825 (19,8 %). Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 678 (16,3 %) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 526 (12,6 %) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla, jossa niitä oli 1 436. Myös yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (1,5 %).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (1 403) ja seuraavaksi eniten Tampereen (291) ja Turun (262) seutukunnissa.

ELY-keskuksittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Uudenmaan ELY-keskuksen (1 527) ja seuraavaksi eniten Pirkanmaan ELY-keskuksen (359) alueella.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (674), Espoossa (229), Tampereella (184), Turussa (168) ja Vantaalla (167). Vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Nurmijärvellä (13) ja väheni eniten Helsingissä (-165) yritystä.

Lopettaneet yritykset, 3. neljännes

Lopettaneet yritykset, 3. neljännes

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2010, 4. neljännes; lopettaneet yritykset 2010, 3.neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (235,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.4.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 4. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2010/04/aly_2010_04_2011-04-28_tie_001_fi.html