Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.7.2013

Uusia yrityksiä perustetaan entistä vähemmän


Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni 7,4 prosenttia vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 17,5 prosenttia vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti toimialakohtaisesti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla ja lopetti kaupan toimialalla, ja maakuntakohtaisesti yrityksiä aloitti ja lopetti eniten Uudellamaalla. Alustavien kokovuositietojen mukaan vuonna 2012 aloittaneiden yritysten määrä väheni 4,1 prosenttia ja lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 3,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Aloittaneet yritykset 1. neljännes

Aloittaneet yritykset 1. neljännes

Aloittaneet yritykset 1. neljännes 2013

Tilastokeskuksen mukaan 9 211 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä väheni 7,4 prosenttia verrattuna vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 9 946 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,7 prosenttia vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 561 uutta yritystä eli 16,9 prosenttia kaikista ensimmäisellä neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla aloitti 1 463 (15,9%) ja rakentamisen toimialalla 1 212 (13,2%) uutta yritystä. Kaupan toimialalla aloittaneiden yritysten määrä väheni lukumääräisesti eniten (-200) verrattuna vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 3 308. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (917) ja Varsinais-Suomessa (819). Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (3,0%). Verrattuna vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Etelä-Karjalassa (+6) ja väheni eniten Uudellamaalla (-208).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (3 129) ja seuraavaksi eniten Tampereen (751) ja Turun (545) seutukunnissa. Verrattuna vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi luku-määräisesti eniten Savonlinnan ja Tampereen seutukunnissa (+23) ja väheni eniten Helsingin seutukunnassa (-162).

ELY-keskuksittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan ELY-keskuksen (3 308) ja seuraavaksi eniten Pirkanmaan (917) ja Varsinais-Suomen (819) ELY-keskusten alueilla. Verrattuna vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella (+5) ja väheni eniten Uudenmaan ELY-keskuksen alueella (-208).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 664), seuraavaksi eniten Espoossa (489), Tampereella (471), Vantaalla (324) ja Turussa (306). Vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Kangasalla (26), Lappeenrannassa (18) ja Savonlinnassa (18) sekä väheni eniten Helsingissä (-70) ja Turussa (-61).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa aloitti 4 702 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 3 667 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 51,0 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 39,8 prosenttia osakeyhtiöitä. Vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi oikeudellisen muodon mukaan eniten osakeyhtiöissä (+89) ja väheni eniten liikkeen- tai ammatinharjoittajayrityksissä (-754).

Lopettaneet yritykset 4. neljännes 2012

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä toimintansa lopetti 10 934 yritystä. Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 17,5 prosenttia verrattuna vuoden 2011 neljänteen neljännekseen, jolloin toimintansa lopetti 9 302 yritystä. Lopettaneiden osuus koko yrityskannasta oli 3,2 prosenttia vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 2 034 eli 18,6 prosenttia kaikista neljännellä neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla toimintansa lopetti 1 693 (15,5%) ja rakentamisen toimialalla 1 621 (14,8%) yritystä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten (+327) verrattuna vuoden 2011 neljänteen neljännekseen.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla (3 909). Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Varsinais-Suomessa (1 134) ja Pirkanmaalla (947). Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Ahvenanmaalla (4,0%). Verrattuna vuoden 2011 neljänteen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (+765) ja väheni eniten Keski-Suomessa (-56).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (3 630) ja seuraavaksi eniten Turun (781) ja Tampereen (748) seutukunnissa. Verrattuna vuoden 2011 neljänteen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Helsingin seutukunnassa (+713) ja väheni eniten Jyväskylän seutukunnassa (-30).

ELY-keskuksittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Uudenmaan ELY-keskuksen (3 909) ja seuraavaksi eniten Varsinais-Suomen (1 134) ELY-keskuksen alueella. Verrattuna vuoden 2011 neljänteen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Uudenmaan ELY-keskuksen alueella (+765) ja väheni eniten Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella (-56).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (1 868), seuraavaksi eniten Espoossa (575), Turussa (451) ja Tampereella (433). Vuoden 2011 neljänteen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (+420) ja vastaavasti väheni eniten Jyväskylässä (-28).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä toimintansa lopetti 5 668 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 3 815 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 51,8 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 34,9 prosenttia osakeyhtiöitä. Vuoden 2011 neljänteen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi oikeudellisen muodon mukaan eniten osakeyhtiöissä (+1 033).

Lopettaneet yritykset 4. neljännes

Lopettaneet yritykset 4. neljännes

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2013, 1. neljännes; lopettaneet yritykset 2012, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (251,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 25.7.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 1. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2013/01/aly_2013_01_2013-07-25_tie_001_fi.html