Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.7.2014

Uusia yrityksiä entistä vähemmän Suomessa


Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni 10,3 prosenttia vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialakohtaisesti eniten yrityksiä aloitti ja lopetti kaupan toimialalla, ja maakuntakohtaisesti yrityksiä aloitti ja lopetti eniten Uudellamaalla.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes

Aloittaneet yritykset 1. neljännes 2014

Tilastokeskuksen mukaan 8 710 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä väheni 10,3 prosenttia verrattuna vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 9 708 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,6 prosenttia vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti kaupan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 459 uutta yritystä eli 16,7 prosenttia kaikista ensimmäisellä neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla aloitti 1 401 (16,1%) ja rakentamisen toimialalla 1 021 (11,7%) uutta yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 3 138. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Varsinais-Suomessa (788) ja Pirkanmaalla (769). Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,8%). Verrattuna vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Satakunnassa (5) ja väheni eniten Uudellamaalla (-347).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 954) ja seuraavaksi eniten Tampereen (626) ja Turun (521) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Jyväskylän seutukunnassa (3,1%). Verrattuna vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Kouvolan seutukunnassa (11) ja väheni eniten Helsingin seutukunnassa (-332).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 545), seuraavaksi eniten Espoossa (447), Tampereella (374), Vantaalla (332) ja Turussa (312). Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Maaningalla (5,0%) ja Luhangassa (4,8%). Vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Seinäjoella (14), Kouvolassa (13), Ylivieskassa (10) ja Keravalla (10) sekä väheni eniten Helsingissä (-240) ja Tampereella (-106).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa aloitti 4 577 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 3 353 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 52,5 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 38,5 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 4. neljännes 2013

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä toimintansa lopetti 11 304 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 3,3 prosenttia vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä. Aikasarjan katkeamisen johdosta lopettaneiden määriä ei ole mahdollista verrata aikaisempiin vuosineljänneksiin. Ks. Muutoksia tässä tilastossa.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 2 170 eli 19,2 prosenttia kaikista neljännellä neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla toimintansa lopetti 1 747 (15,5%) ja rakentamisen toimialalla 1 710 (15,1%) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla (3 639). Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Varsinais-Suomessa (1 148) ja Pirkanmaalla (1 097). Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Etelä-Karjalassa, Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla, kaikissa 3,6 prosenttia.

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (3 420) ja seuraavaksi eniten Tampereen (852) ja Turun (744) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Jämsän seutukunnassa (4,1%).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (1 838), seuraavaksi eniten Tampereella (490), Espoossa (471) ja Turussa (419).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä toimintansa lopetti 6 066 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 3 966 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 53,6 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 35,1 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes

Tilaston aikasarja katkeaa

Tilaston aikasarja on katkaistu ja vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aloitustietoja voi verrata ainoastaan vuoden 2013 aloittaneiden yritysten määrään, mutta ei sitä edeltävien periodien tietoihin. Vastaavasti, yritysten lopetusten lukumäärää vuoden 2013 neljännellä kvartaalilla ei voi verrata aiempiin ajanjaksoihin. Vanhat tiedot ovat nähtävissä omassa tietokantataulukossaan Taulukot -osion Tietokantataulukot -sivulla.

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilaston tiedot ovat muuttuneet Tilastokeskuksen yritystilastojärjestelmän uudistuksen yhteydessä. Uudistuksen yhteydessä tietojen muodostamista yritysten lopetuksista on tarkennettu, mikä nostaa lopettaneiden yritysten lukumäärää. Uudistukset vaikuttavat myös tietojen luokittelijoihin, kuten oikeudelliseen muotoon, kotikuntaan ja toimialaan. Lopetusten lukumäärä kasvaa, koska toiminnan lopetuspäivämäärä on pystytty päättelemään tarkemmin. Tämän vuoksi osalle yrityksistä toiminnan lopetuksen on katsottu tapahtuneen aiempaa aiemmin ja osa aiemmin toiminnassa olleista yrityksistä katsotaan lopettaneiksi. Yritysten toiminnan aloitus- ja lopetusajankohta määritetään Verohallinnon ALV -velvollisuutta ja työnantajana toimimista kuvaavien tietojen avulla.


Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2014, 1. neljännes; lopettaneet yritykset 2013, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jaakko Salmela 029 551 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (245,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 24.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 1. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2014/01/aly_2014_01_2014-07-24_tie_001_fi.html