Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Lopettaneiden yritysten määrä kasvoi 21 prosenttia vuonna 2020

Aloittaneet yritykset vuonna 2020

Tilastokeskuksen mukaan 39 684 yritystä aloitti toimintansa vuonna 2020. Aloittaneita yrityksiä oli 3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019, jolloin yrityksiä aloitti 38 680.

Toimialoittain tarkasteltuna vuonna 2020 eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla. Tällä toimialalla aloitti 6 880 yritystä, jossa kasvua oli 5 prosenttia vuoden takaisesta. Suhteellisesti eniten lisäystä oli rahoitus- ja vakuutustoiminnan toimialalla, jossa aloittaneiden yritysten määrä kasvoi 26 prosenttia. Muu palvelutoiminta, taiteet, viihde ja virkistys sekä kuljetus ja varastointi toimialoilla aloittaneiden yritysten määrä laski, joista viimeksi mainituimmalla aloittaneiden yritysten määrä laski eniten, 12 prosenttia. Muilla isoilla toimialoilla määrä kasvoi tai pysyi ennallaan.

Maakunnittain tarkasteltuna vuonna 2020 eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla, 15 666 yritystä. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla, 3 708, ja Varsinais-Suomessa, 3 370. Aloittaneiden yritysten määrä nousi vuoden takaisesta kaikissa maakunnissa, lukuun ottamatta Pohjanmaata ja Kanta-Hämettä. Suhteessa alueensa yrityskantaan eniten yrityksiä aloitti Uudellamaalla (10,5 %) ja vähiten Etelä-Pohjanmaalla (6,2 %). Aloittaneiden yritysten määrä sataatuhatta asukasta kohti Uudellamaalla oli 920 ja Kainuussa 451. Puolet maakunnista ylitti arvon 563 aloittanutta yritystä 100 000 asukasta kohti ja puolet alitti sen. Tämä keskimmäinen arvo oli Satakunnassa.

Seutukunnittain tarkasteltuna vuonna 2020 eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa, jossa aloittaneita yrityksiä oli 14 809. Tampereen seutukunnassa aloitti 3 119 yritystä ja Turun seutukunnassa 2 435 yritystä. Suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä aloitti Helsingin, Oulun ja Jyväskylän seutukunnissa (10,7 %). Vuotta aiempaan verrattuna aloittaneiden yritysten määrä laski 38 prosentissa seutukunnista.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuonna 2020 yrityksiä aloitti eniten Helsingissä, 7 654 yritystä. Seuraavaksi eniten aloittaneita yrityksiä oli Espoossa, 2 556 ja Tampereella 1 926. Kaikkiaan noin kolmessa kunnassa viidestä aloittaneiden yritysten määrä nousi tai pysyi samana vuoden takaiseen verrattuna.

Lopettaneet yritykset vuonna 2020

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 toimintansa lopetti 25 319 yritystä. Lopettaneita yrityksiä oli 21 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019, jolloin 20 915 yritystä lopetti toimintansa.

Toimialoittain tarkasteltuna vuonna 2020 eniten yrityksiä lopetti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, 4 040 yritystä. Luvussa on 20 prosentin verran lisäystä vuoden takaisesta. Lopettaneiden yritysten määrä kasvoi lähes jokaisella toimialalla. Suhteellisesti eniten vuoden takaisesta lopettaneiden yritysten määrät nousivat koulutuksen toimialalla (59 %) sekä terveys– ja sosiaalipalveluissa (42 %).

Maakunnittain tarkasteltuna vuonna 2020 lopettaneista yrityksistä yli kolmannes oli kotoisin Uudeltamaalta, 9 748 yritystä. Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Pirkanmaalla, 2 251, ja Varsinais-Suomessa, 2 202. Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla (6,5 %) ja vähiten Ahvenanmaalla (4,2 %). Lopettaneiden yritysten määrä sataatuhatta asukasta kohti Etelä-Savossa oli 367. Puolella maakunnista oli tätä korkeampi suhdeluku ja puolella pienempi, Uudellamaalla suurin (573) ja Kainuussa pienin (299).

Seutukunnittain tarkasteltuna vuoden 2020 aikana eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa, 9 156 yritystä. Tampereen seutukunnassa lopetti 1 839 yritystä ja Turun seutukunnassa 1 549 yritystä. Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä lopetti Helsingissä (6,6 %) ja vähiten Joutsassa ja Ahvenanmaan saaristossa, kummassakin lopettaneiden osuus alueensa yrityskannasta oli 3,4 prosenttia. Noin 12 prosentissa seutukunnassa lopettaneiden yritysten määrä väheni.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2020 aikana yrityksiä lopetti Helsingissä 4 875. Seuraavaksi eniten lopettaneita yrityksiä oli Espoossa, 1 477 ja Tampereella 1 134. Kahdessa kunnassa kolmesta lopettaneiden yritysten lukumäärä kasvoi edellisvuodesta.


Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 0295513538, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 28.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2020, Lopettaneiden yritysten määrä kasvoi 21 prosenttia vuonna 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aly/2020/aly_2020_2021-10-28_kat_001_fi.html