Liitekuvio 1. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2011

Liitekuvio 1. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2011
Käytetyt energialähteet 61 884 GWh. 

Ryhmä Muu sisältää seuraavat energialähteet: maakaasu 0,6 %, turve 0,2 %, raskas polttoöljy 0,1 % ja hiili 0,01 % asumisen energiankulutuksesta.

Lähde: Asumisen energiankulutus 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jonna Hakala 09 1734 3419, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 16.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asumisen energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-3273. 2011, Liitekuvio 1. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asen/2011/asen_2011_2012-11-16_kuv_001_fi.html