Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2012, GWh

  Puu Turve Hiili Raskas polttoöljy Kevyt polttoöljy Maakaasu Lämpö-
pumppu-
energia 1)
Kaukolämpö Sähkö 2) Yhteensä
Asuminen yhteensä 15 462 57 5 96 4 951 387 4 138 19 346 22 240 66 682
Asuinrakennusten lämmitys 15 462 57 5 96 4 951 377 4 138 19 346 14 168 58 600
Varsinaiset asuinrakennukset 13 646 56 4 96 4 903 376 4 011 19 344 13 369 55 805
- Erilliset pientalot 13 414 50 4 3 882 115 3 760 2 187 10 312 33 724
- Rivi- ja ketjutalot 136 1 331 84 239 3 070 1 912 5 773
- Asuinkerrostalot 96 5 96 690 177 12 14 087 1 145 16 308
Vapaa-ajan asuinrakennukset 1 816 1 1 48 1 127 2 799 2 795
Kotitalouslaitteet 10 8 072 8 082
- Valaistus 2 538 2 538
- Ruoan valmistus 10 684 694
- Muut sähkölaitteet 4 850 4 850
Asuinrakennusten lämmityksestä
- Saunojen lämmitys 1 778 1 117 2 895
- Käyttöveden lämmitys 473 16 1 25 915 72 522 5 009 2 625 9 658
Käytetyt symbolit:
– = Ei mitään ilmoitettavaa
0 = Luku pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä
1) Lämpöpumppuenergia tarkoittaa lämpöpumpuilla ympäristöstä (maasta, ilmasta tai vedestä) talteen otettua energiaa, jota käytetään rakennusten lämmitykseen. Lämpöpumppujen sähkön käyttö on sisällytetty lämmityksen sähkönkulutukseen.
2) Asuinrakennusten lämmitykseen sähköllä on laskettu mukaan suora ja varaava sähkölämmitys, sähköllä tapahtuva lisälämmitys, sähköinen lattialämmitys, lämpöpumppujen käyttämä sähkö, sähköllä tapahtuva käyttöveden lämmitys, sähkökiukaat sekä lämmitysjärjestelmien ja lämmönjakolaitteiden kuluttama sähkö.

Lähde: Asumisen energiankulutus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jonna Hakala 09 1734 3419, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 13.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asumisen energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-3273. 2012, Liitetaulukko 2. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2012, GWh . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asen/2012/asen_2012_2013-11-13_tau_002_fi.html