Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Asunnot ja asuinolot -tilaston sivuilla.

Asuntokantatilaston uudet tiedot julkaistaan Asunnot ja asuinolot -tilaston sivuilla

Asuntokantatilasto ja Asuntokunnat ja asuinolot -tilasto on yhdistetty vuodesta 2008 lähtien Asunnot ja asuinolot -tilastoksi.


Päivitetty 26.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntokanta [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asu/asu_2009-05-26_uut_001.html