Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kuvaus

Ansiotasoindeksi mittaa kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä. Ansiotasoindeksissä ovat mukana tulospalkkiot ja työehtosopimuksiin perustuvat kertaerät, jotka on kirjattu kalenterivuosittaisina keskiarvoina vuoden kullekin neljännekselle. Työpanosyksiköksi on ansiotasoindeksistä 2015=100 lähtien määritelty kunkin alan säännöllinen työaika kuukaudessa. Perusaineistossa on mukana noin kaksi kolmasosaa Suomen kokoaikaisista palkansaajista. Toimialoittaiset palkansaajaryhmät painotetaan indeksissä yhteen ketjuindeksin periaatteita soveltaen siten, että palkkasummapainot vaihtuvat vuosittain, mutta painorakenne on sama vuoden sisäisillä neljänneksillä. Perusaineiston yksikkökohtaiset tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/meta.html