Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.5.2015

Avoimia työpaikkoja vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä lähes yhtä paljon kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen Avoimet työpaikat -tutkimuksen mukaan vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 43 900, kun vuotta aiemmin määrä oli 46 000. Ensimmäisen vuosineljänneksen tietojen viiteajankohta oli 1. maaliskuuta.

Avoimet työpaikat 2014/I – 2015/I

  Vuosi/Neljännes
2014/I 2015/I
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 46 000   43 900  
Osa-aikaisia 10 200 22 8 500 19
Määräaikaisia 25 000 54 24 100 55
Vaikeasti täytettäviä 11 400 25 10 900 25
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä avoimista työpaikoista 33 100 eli 75 prosenttia oli yksityisten yritysten tarjoamia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 70 prosenttia. Avoimet työpaikat lisääntyivät Helsinki-Uudenmaan suuralueella (+5 200) ja vähenivät etenkin Länsi-Suomen suuralueella (–4 500). Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avointen työpaikkojen määrä nousi vuoden takaiseen verrattuna etenkin toimialaryhmässä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemustoiminta (+2 200) ja laski eniten toimialaryhmässä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta (–3 300).

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 25 prosenttia kaikista avoimista työpaikoista oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kuten edellisenkin vuoden vastaavana ajankohtana. Kaikista avoimista työpaikoista osa-aikaisia oli 19 prosenttia, joka on kolme prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden takaisella neljänneksellä. Määräaikaisten paikkojen osuus avoimista työpaikoista oli 55 prosenttia, joka oli niin ikään lähellä vuoden takaista tasoa. Määräaikaisia avoimia työpaikkoja, joihin haettiin etenkin kesätyöntekijöitä, oli paljon esimerkiksi teollisuuden ja kaupan toimipaikoissa.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelulla. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä Avoimet työpaikat -tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää. Estimaattien tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2015, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (271,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 1. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/atp/2015/01/atp_2015_01_2015-05-19_tie_001_fi.html