Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.2.2016

Avoimia työpaikkoja vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä enemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tutkimuksen mukaan vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä 21 900, joka on 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin (19 800). Tietojen viiteajankohta on 1. joulukuuta. Koko vuonna 2015 avoimia työpaikkoja oli keskimäärin 28 900, joka on suunnilleen sama määrä kuin edellisenä vuonna (28 500).

Avoimet työpaikat 2014/IV – 2015/IV

  Vuosi/Neljännes
2014/IV 2015/IV
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 19 800   21 900  
Osa-aikaisia 4 300 22 4 300 20
Määräaikaisia 6 700 34 8 100 37
Vaikeasti täytettäviä 8 300 42 9 800 45
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä avoimista työpaikoista 71 prosenttia eli 15 600 oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 75 prosenttia. Avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna etenkin Helsinki-Uudenmaan ja Etelä-Suomen suuralueilla. Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimet työpaikat lisääntyivät eniten toimialaryhmässä teollisuus, kaivostoiminta ja muu teollinen toiminta (+1 800).

Viimeisellä vuosineljänneksellä osa-aikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 20 prosenttia ja määräaikaisia oli 37 prosenttia avoimista työpaikoista. Osuudet muuttuivat vain vähän vuoden takaisesta. Työnantajien oman arvion mukaan avoimista työpaikoista 45 prosenttia oli viimeisellä vuosineljänneksellä vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 42 prosenttia. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli paljon esimerkiksi kaupan alan toimipaikoissa myyntitehtäviin sekä informaatio ja viestintä -toimialan toimipaikoissa tietotekniikan asiantuntijatehtäviin.

Avoinna olleiden työpaikkojen määrää voidaan tarkastella myös vuositasolla neljännesvuosittaisten lukujen keskiarvoina. Vuonna 2015 avoinna olleista työpaikoista yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia oli keskimäärin 74 prosenttia, kun vuonna 2014 vastaava osuus oli 71 prosenttia. Avoimet työpaikat lisääntyivät Helsinki-Uudenmaan suuralueella (+1 200). Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avointen työpaikkojen määrä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna eniten toimialaryhmässä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta (+1 200) ja väheni toimialaryhmässä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta (–1 000).

Vuositasollakin tarkasteltuna osa-aikaisten ja määräaikaisten työsuhteiden osuudet avoimista työpaikoista muuttuivat melko vähän. Työnantajien kokemat vaikeudet avoimien työpaikkojen täyttämisessä lisääntyivät hieman. Keskimäärin vuonna 2015 avoinna olleista työpaikoista 37 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuonna 2014 vastaava osuus oli 33 prosenttia.

Avoimet työpaikat vuosina 2014 – 2015

  Vuosi
   2014    2015
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 28 500   28 900  
Osa-aikaisia 6 700 24 6 400 22
Määräaikaisia 13 300 47 12 800 44
Vaikeasti täytettäviä 9 500 33 10 700 37
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.
Avointen työpaikkojen vuositiedot ovat keskiarvoja neljännestiedoista.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää. Estimaattien tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2015, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (287,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 4. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atp/2015/04/atp_2015_04_2016-02-17_tie_001_fi.html