Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.8.2016

Avoimia työpaikkoja toisella vuosineljänneksellä hieman enemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilaston mukaan vuoden 2016 toisella neljänneksellä 30 600, kun vuotta aiemmin määrä oli 28 800. Osa-aikaisten työpaikkojen osuus avoimista työpaikoista oli 27 prosenttia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 21 prosenttia. Tietojen viiteajankohta on 1. kesäkuuta.

Avoimet työpaikat 2015/II – 2016/II

  Vuosi/Neljännes
2015/II 2016/II
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 28 800   30 600  
Osa-aikaisia 6 100 21 8 400 27
Määräaikaisia 12 200 42 13 300 43
Vaikeasti täytettäviä 12 500 43 15 300 50
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2016 toisella neljänneksellä avoimista työpaikoista 77 prosenttia eli 23 400 oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia. Vuotta aiemmin vastaava osuus oli lähes sama. Suurissa, vähintään 50 työntekijän toimipaikoissa avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna (+ 2 300). Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimet työpaikat lisääntyivät eniten toimialaryhmässä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta (G-I).

Toisella vuosineljänneksellä kaikista avoimista työpaikoista osa-aikaisia oli 27 prosenttia, mikä on 6 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Osa-aikaisia avoimia työpaikkoja oli eniten tarjolla kaupan alan toimipaikoissa. Määräaikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 43 prosenttia eli likimain sama kuin vuotta aiemmin. Työnantajien oman arvion mukaan avoimista työpaikoista 50 prosenttia oli toisella vuosineljänneksellä vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 43 prosenttia. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli paljon esimerkiksi rakennusalan toimipaikoissa.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää. Estimaattien tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2016, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (272,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.8.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 2. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/atp/2016/02/atp_2016_02_2016-08-17_tie_001_fi.html