Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.11.2016

Avoimia työpaikkoja kolmannella vuosineljänneksellä enemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilaston mukaan vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä 30 800, kun vuotta aiemmin määrä oli 21 200. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi useimmilla toimialoilla. Tietojen viiteajankohta on 1. syyskuuta.

Avoimet työpaikat 2015/III – 2016/III

  Vuosi/Neljännes
2015/III 2016/III
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 21 200   30 800  
Osa-aikaisia 6 600 31 5 500 18
Määräaikaisia 6 700 32 9 200 30
Vaikeasti täytettäviä 9 600 45 12 700 41
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä avoimista työpaikoista 82 prosenttia eli 25 200 oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 72 prosenttia. Avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna etenkin alle viiden hengen toimipaikoissa (+ 4 200). Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimet työpaikat lisääntyivät eniten toimialaryhmissä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta (+ 3 000) sekä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta (+ 2 600). Alueittain tarkasteltuna avoimien työpaikkojen määrän kasvu oli suurinta Helsinki-Uudenmaan suuralueella (+ 5 200).

Kolmannella vuosineljänneksellä kaikista avoimista työpaikoista osa-aikaisia oli 18 prosenttia, joka on 13 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Määräaikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 30 prosenttia eli lähes sama kuin vuoden takaisella neljänneksellä. Työnantajien oman arvion mukaan avoimista työpaikoista 41 prosenttia oli vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 45 prosenttia. Vaikeasti täytettäviksi koettuja paikkoja oli paljon esimerkiksi kaupan alalla myyntitehtäviin.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää. Lukujen tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2016, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (274,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 3. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atp/2016/03/atp_2016_03_2016-11-16_tie_001_fi.html