Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.2.2022

Avoimia työpaikkoja viimeisellä vuosineljänneksellä selvästi enemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä 59 100, kun vuotta aiemmin määrä oli 33 400. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilastosta ja kuvaavat joulukuun ensimmäisen päivän tilannetta. Vuoden 2021 aikana avoimia työpaikkoja oli keskimäärin 58 000, kun vuonna 2020 määrä oli 43 800. Avoimien työpaikkojen määrän vuosikeskiarvo oli suurempi kuin koronapandemiaa edeltävänä vuotena 2019, jolloin niitä oli keskimäärin 50 000.

Avoimet työpaikat 2020/IV – 2021/IV

Vuosi/Neljännes
2020/IV 2021/IV
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 33 400 59 100
Osa-aikaisia 5 300 16 9 300 16
Määräaikaisia 9 000 27 17 600 30
Vaikeasti täytettäviä 15 700 47 34 300 58
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä avoimista työpaikoista 40 500 eli 68 prosenttia oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, ja vuotta aiemmin osuus oli lähes yhtä suuri. Avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna etenkin toimipaikoissa , joissa oli 10–49 työntekijää (+ 11 600). Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimet työpaikat lisääntyivät eniten toimialaryhmässä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta (G-I). Avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi kaikilla suuralueilla, mutta määrällisesti eniten Helsinki-Uudellamaalla (+ 11 400).

Viimeisellä vuosineljänneksellä kaikista avoimista työpaikoista 30 prosenttia oli määräaikaisia. Osa-aikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 16 prosenttia, samoin kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Avoimista työpaikoista 58 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 47 prosenttia. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli määrällisesti eniten terveys- ja sosiaalipalveluiden (Q) alan toimipaikoissa.

Avoimien työpaikkojen määriä voidaan tarkastella myös vuositasolla neljännesvuosittaisten lukujen keskiarvoina . Vuonna 2021 avoimena olleista työpaikoista keskimäärin 73 prosenttia oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kun edellisenä vuonna vastaava osuus oli 69 prosenttia. Avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi vuositasolla etenkin Helsinki-Uudenmaan (+ 5 300) ja Länsi-Suomen (+ 4 700) suuralueilla sekä toimialaryhmässä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta (G-I).

Vuositasolla tarkasteltuna kaikista avoimista työpaikoista määräaikaisia oli 35 prosenttia ja osa-aikaisia 18 prosenttia. Työnantajien kokemat vaikeudet avoimien työpaikkojen täyttämisessä lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2021 avoimena olleista työpaikoista keskimäärin 57 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuonna 2020 osuus oli 48 prosenttia.

Avoimet työpaikat vuosina 2020 – 2021

Vuosi
2020 2021
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 43 800 58 000
Osa-aikaisia 8 200 19 10 600 18
Määräaikaisia 16 500 38 20 100 35
Vaikeasti täytettäviä 21 200 48 32 800 57
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.
Avointen työpaikkojen vuositiedot ovat keskiarvoja neljännestiedoista.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Kyselyyn vastataan joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää kokonaismääriin. Lukujen tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2021, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Lahdenmäki 029 551 3690, Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (304,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.2.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 4. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/atp/2021/04/atp_2021_04_2022-02-17_tie_001_fi.html