Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.12.2019

Toisen asteen koulutuksen ainevalinnat 2018

Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki syksyllä 2018 lukiokoulutuksessa olleet opiskelijat opiskelivat englantia vieraana kielenä. Myös ammatillisen koulutuksen opiskelijoista suurin osa, 94 prosenttia, opiskeli englantia. Ruotsia opiskeli 92 prosenttia lukiokoulutuksen opiskelijoista ja 86 prosenttia ammatillisen koulutuksen opiskelijoista. Lukiokoulutuksen opiskelijoista 61 prosenttia opiskeli kahta kieltä ja 38 prosenttia opiskeli kolmea tai useampaa kieltä.

Lukio– ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opiskelemien kielten lukumäärät 2018

Vieraiden kielten määrä Lukiokoulutus Osuus opiskelijoista % Ammatillinen koulutus Osuus opiskelijoista %
0 0 0,0 7 264 5,6
1 1 435 1,4 5 506 4,3
2 62 954 60,6 111 872 86,7
3 32 651 31,4 3 830 3,0
4 5 934 5,7 480 0,4
5 732 0,7 50 0,0
6 114 0,1 4 0,0
Opiskelijoita yhteensä 103 820 100 ,0 129 006 100,0

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista kahta kieltä opiskelevien osuus oli 87 prosenttia. Kolmea tai useampaa kieltä opiskeli ammatillisen koulutuksen opiskelijoista kolme prosenttia.

Lukio– ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opiskelemat vieraat kielet 2018

Opiskeltu kieli Lukiokoulutus Osuus opiskelijoista % Ammatillinen koulutus Osuus opiskelijoista %
Englanti 103 442 99,6 120 814 93,6
Ruotsi 95 046 91,5 111 491 86,4
Suomi 6 703 6,5 5 983 4,6
Ranska 9 792 9,4 778 0,6
Saksa 16 239 15,6 717 0,6
Venäjä 5 535 5,3 1 524 1,2
Espanja 14 113 13,6 1 314 1,0
Italia 867 0,8 29 0,0
Saame 32 0,0 3 0,0
Latina 631 0,6 4 0,0
Muu kieli 976 0,9 277 0,2
Opiskelijoita yhteensä 103 820 . 129 006 .

Lukiokoulutuksessa viiden eniten opiskellun kielen järjestys on säilynyt samana vuodesta 2014 vuoteen 2018 (ks.liitetaulukot). Eniten on opiskeltu englantia, ruotsia, saksaa, espanjaa ja ranskaa. Vuonna 2014 lukiokoulutuksessa opiskeltiin yleensä kahta kieltä ja tilanne on sama vuonna 2018. Kolmea tai useampaa kieltä opiskelevien osuus on pienentynyt noin kolme prosenttiyksikköä vuoteen 2014 verrattuna.

Ammatillisessa koulutuksessa eniten opiskeltuja kieliä vuodesta 2014 alkaen ovat olleet englanti ja ruotsi. Myös ammatillisessa koulutuksessa opiskellaan yleensä kahta kieltä.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (228,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ainevalinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-103X. Toisen asteen koulutuksen ainevalinnat 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ava/2018/01/ava_2018_01_2019-12-18_tie_001_fi.html