Tuote- ja palvelutarjonta

PDF-julkaisut

Muut tuotteet ja palvelut

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ehi/tup.html