Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Sähkön ja lämmön loppukäyttö toimialoittain 2011-2015, TJ

Toimiala (TOL2008) 2011 2012 2013 2014 2015
Maa-, kala- ja riistatalous 5 768 6 219 5 907 6 030 5 976
Metsätalous . . . 0 0
Kaivostoiminta ja louhinta 4 108 5 143 5 238 5 064 4 430
Elintarviketeollisuus 11 818 11 104 11 853 12 367 12 827
Metsäteollisuus 111 329 106 054 101 972 92 969 91 768
Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 39 002 40 735 40 240 37 170 37 289
Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 28 540 25 857 27 154 29 835 31 721
Muu teollisuus 16 024 17 195 16 803 17 673 15 633
Energiahuolto 47 772 48 867 42 767 42 137 39 714
Vesi- ja jätehuolto 3 492 3 466 2 309 1 988 1 954
Rakentaminen 1 256 1 324 1 360 1 558 1 339
Kauppa 15 840 22 313 21 388 19 798 18 888
Maaliikenne 4 070 5 549 5 471 5 357 5 148
Vesiliikenne 608 1 136 1 105 1 107 1 124
Ilmaliikenne 347 931 1 005 993 921
Liikennettä palveleva toiminta, posti 5 413 4 911 4 284 4 718 4 124
Kiinteistöalan toiminta 23 151 14 955 16 329 16 553 15 210
Muut palvelut ja hallinto 51 968 57 331 55 245 56 007 53 985
Kotitaloudet 140 388 150 145 144 405 142 447 140 088
Ulkomaat 13 694 5 922 6 753 13 158 18 439
Tilastolliset erot 8 537 7 274 3 324 1 094 1 219
YHTEENSÄ 516 061 521 890 508 270 508 031 501 805

Lähde: Energiatilinpito 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Hautakangas 029 551 3791, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 5.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energiatilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-5725. 2015, Liitetaulukko 5. Sähkön ja lämmön loppukäyttö toimialoittain 2011-2015, TJ . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/entp/2015/entp_2015_2017-10-05_tau_005_fi.html