Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Erityisopetukseen siirretyt peruskoulun oppilaat otto- tai siirtopäätöksen perusteen mukaan 2009

Otto- tai
siirtopäätökse
peruste
Esiopetus Vuosiluokat
1–6
Vuosiluokat
7–9
Lisäopetus Yhteensä Muutos
edellisestä
vuodesta
Muutos
edellisestä
vuodesta, %
Poikia Tyttöjä
Vaikea kehitysviivästymä 328 1 709 953 75 3 065 –372 –10,8 1 888 1 177
– joista vaikeimmin kehitysvammaisia 138 755 443 33 1 369 106 8,4 .. ..
Lievä kehitysviivästymä 221 3 906 3 909 81 8 117 –408 –4,8 4 951 3 166
Aivotoiminnan häiriö, liikuntavamma tai vastaava 94 4 729 2 550 40 7 413 238 3,3 5 317 2 096
Tunne-elämän häiriö tai sosiaalinen sopeutumattomuus 17 3 383 2 562 47 6 009 158 2,7 5 031 978
Autismin tai Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 45 837 495 17 1 394 –14 –1,0 1 164 230
Kielen kehityksen häiriöstä (dysfasiasta) johtuvat oppimisen vaikeudet 437 5 864 3 429 19 9 749 240 2,5 6 528 3 221
Näkövamma 14 154 104 8 280 –33 –10,5 177 103
Kuulovamma 22 243 156 3 424 –18 –4,1 254 170
Muu syy 150 5 257 5 262 48 10 717 120 1,1 6 953 3 764
Yhteensä 1 328 26 082 19 420 338 47 168 –89 –0,2 32 263 14 905
Osuus peruskoulun oppilasmäärästä, % 10,0 7,5 10,1 26,8 8,5 . . 11,4 5,5
Peruskoulun oppilasmäärä 20.9.2009 13 322 347 060 191 684 1 263 553 329 –7 732 –1,4 283 647 269 682

Lähde: Koulutustilastot 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppimisen tuki [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2009, 4. Erityisopetukseen siirretyt peruskoulun oppilaat otto- tai siirtopäätöksen perusteen mukaan 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2009/erop_2009_2010-06-11_tau_004_fi.html