Liitetaulukko 1. Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat 2019

Vuosiluokat / sukupuoli Tehostettua tukea saaneet oppilaat Erityistä tukea saaneet oppilaat Tehostettua tai erityistä tukea saaneet oppilaat Perus-
koulun oppilas-
määrä
Yhteensä Osuus perus-
koulun oppilas-
määrästä, %
Yhteensä Osuus perus-
koulun oppilas-
määrästä, %
Yhteensä Osuus perus-
koulun oppilas-
määrästä, %
Esiopetus 274 2,9 800 8,5 1 074 11,4 9 445
Vuosiluokat
1–6
43 186 11,6 29 194 7,9 72 380 19,5 371 102
Vuosiluokat 7–9 21 721 11,9 18 140 9,9 39 861 21,8 183 063
Lisäopetus 57 11,6 63 12,9 120 24,5 490
Yhteensä 65 238 11,6 48 197 8,5 113 435 20,1 564 100
Pojat 41 376 14,3 34 025 11,8 75 401 26,1 288 924
Tytöt 23 862 8,7 14 172 5,2 38 034 13,8 275 176

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 05.06.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2019, Liitetaulukko 1. Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2019/erop_2019_2020-06-05_tau_001_fi.html