Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Erikoissairaanhoidon avohoito

Tuottaja:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tiedot: Erikoissairaanhoidon avohoito
www.thl.fi
Tilastojen julkistamiskalenteri
thl.fi
Kuvaus: Erikoissairaanhoidon avohoidosta kerätään tietoja terveydenhuollon palveluntuottajilta vuosittain. Suurin osa tiedoista saadaan osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus -tiedonkeruuta, minkä lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää erikseen tilastotiedot em. tiedonkeruun ulkopuolella olevilta erikoislääkärijohtoisilta terveyskeskuksilta. Vuosien 1994-2001 erikoissairaanhoidon avohoitokäyntitiedot keräsi Suomen Kuntaliitto Sairaalatilastossaan. Tiedot kattavat kaiken kuntien ja kuntayhtymien tuottaman erikoissairaanhoidon avohoidon sisältäen tietoja palveluntuottajasta, potilaista sekä heidän saamastaan hoidosta. Mukana on myös kolmen yksityisen sairaalan avohoitopalvelut.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: terveydenhuolto, terveyspalvelut, avohoito, erikoissairaanhoito, lääkärissäkäynti, psykiatria, somaattinen erikoissairaanhoito, sairaalat, hoitoilmoitusrekisteri, avopalvelut, avohuolto, kirurgia, sairaalahoito, sairaanhoito.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Tilasto: Erikoissairaanhoidon avohoito [verkkojulkaisu].
Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) [viitattu: 18.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/essavo/index.html