Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.4.2015

Suomen Keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa 2015

Korjattu 30.4.2015 klo 10:45. Kuvio 2 julkistuksessa korjattu.

Suomen Keskusta nousi vaalien voittajaksi Sosialidemokraattien, Kokoomuksen ja Perussuomalaisten menettäessä kannatustaan verrattuna edellisiin eduskuntavaaleihin. Suomen Keskusta lisäsi kannatustaan 5,3 prosenttiyksikköä saaden koko maan äänistä 21,1 prosenttia, mikä nosti sen maan suurimmaksi puolueeksi. Suomen Keskustan äänisaalis merkitsi puolueelle 14 lisäpaikkaa eduskuntaan. Kaikkiaan se sai 49 edustajaa ja ääniä koko maassa yhteensä 626 218, mikä on 162 952 ääntä enemmän kuin vuoden 2011 eduskuntavaaleissa.

Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa 2015 ja 2011

Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa 2015 ja 2011

Perussuomalaiset sai toiseksi eniten kansanedustajia. Äänimäärässä mitattuna puolue oli kolmannella sijalla. Puolue sai koko maan äänistä 17,7 prosenttia. Edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna sen kannatus laski 1,4 prosenttiyksiköllä. Puolue sai 524 054 ääntä ja 38 kansanedustajaa eduskuntaan. Puolueen paikkamäärä väheni yhdellä ja äänimäärä 36 021 äänellä verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin.

Kokoomus oli edustajapaikoilla mitattuna kolmanneksi suurin puolue. Äänimäärässä mitattuna Kokoomus oli toiseksi suurin. Puolue sai 37 edustajapaikkaa ja äänistä 18,2 prosenttia. Puolue menetti 7 edustajaa ja sai 2,2 prosenttiyksikköä vähemmän ääniä kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Koko maassa Kokoomus sai ääniä 540 212, mikä on 58 926 ääntä vähemmän kuin vuonna 2011.

SDP putosi neljännelle sijalle. Puolue sai 16,5 prosenttia äänistä ja 34 edustajapaikkaa, mikä on 2,6 prosenttiyksikköä ja 8 edustajapaikkaa vähemmän kuin vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. SDP:n äänimäärä oli 490 102 ja 71 456 ääntä edellisiä eduskuntavaaleja vähemmän.

Vihreä liitto sai 8,5 prosenttia äänistä ja 15 edustajapaikkaa. Puolueen äänimäärä lisääntyi 1,3 prosenttiyksikköä ja edustajapaikkojen määrä lisääntyi viidellä. Puolueen tulos oli lähes sama kuin vuoden 2007 eduskuntavaaleissa. RKP sai vaaleissa 4,9 prosenttia äänistä, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä edellisiä eduskuntavaaleja enemmän. Puolue säilytti yhdeksän edustajapaikkaansa. Vasemmistoliitto sai vaaleissa 7,1 prosenttia äänistä ja 12 edustajapaikkaa. Edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna väheni äänimäärä 1,0 prosenttiyksikköä ja edustajien määrä kahdella. Kristillisdemokraatit saivat äänistä 3,5 prosenttia, 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. KD menetti yhden edustajapaikan saaden eduskuntaan viisi edustajaa. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa ei eduskuntaan noussut uusia puolueita.

Vaaliosallistuminen edellisten eduskuntavaalien tasolla

Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti oli 70,1 prosenttia, mikä on 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Äänestysaktiivisuus nousi Ahvenanmaan, Lapin, Keski-Suomen ja Oulun vaalipiireissä. Vilkkainta äänestäminen oli Helsingin vaalipiirissä, jossa äänesti 75,1 prosenttia äänioikeutetuista. Keskimääräistä vilkkaammin äänestettiin myös Uudenmaan (72,4 %), Vaasan (72,0 %), Varsinais-Suomen (71,0 %) ja Pirkanmaan (70,5 %) vaalipiireissä.

Kaikkiaan äänioikeutettuja oli 4 463 333. Suomessa asuvia äänioikeutettuja oli 4 221 237 ja ulkomailla asuvia 242 096. Ulkosuomalaisten äänestysaktiivisuus oli 10,1 prosenttia, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa.

Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa 1975 - 2015, %. Kuvio korjattu.

Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa 1975 - 2015, %. Kuvio korjattu.

Äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa 1975-2015, %

Vuosi Suomessa asuvat
Suomen kansalaiset
Ulkomailla asuvat
Suomen kansalaiset
1975 79,7 7,1
1979 81,2 6,7
1983 81,0 6,7
1987 76,4 5,8
1991 72,1 5,6
1995 71,9 6,1
1999 68,3 6,5
2003 69,7 8,8
2007 67,9 8,6
2011 70,5 10,6
2015 70,1 10,1

Tilastokeskuksen vaalitulospalvelut

Tilastokeskus julkaisi ennen vaaleja 10.4.2015 ehdokkaiden taustoista katsauksen, jossa tarkastellaan muun muassa ehdokkaiden sukupuolijakaumaa, ikää, syntyperää, koulutusta, työllisyyttä, tulotasoa ja perheasemaa verrattuna äänioikeutettujen vastaaviin tietoihin. Katsausta täydennetään 30.4.2015 vahvistetun vaalituloksen julkistuksen yhteydessä valittujen taustatiedoilla.

Tilastokeskus avasi 21.4.2015 verkossa maksuttoman vaalikarttapalvelun, jossa on kartoin ja kuvioin havainnollistettua tietoa eduskuntavaaleista. Teemoina ovat muun muassa äänestysaktiivisuus, eniten ääniä saanut puolue, puolueiden kannatus ja kannatuksen muutos sekä valitut ehdokkaat vaalipiireittäin. Tietoja voi tarkastella eri aluetasoilla: kunnittain, vaalipiireittäin ja suurimmissa kaupungeissa äänestysalueittain. Karttojen tiedot päivitetään vahvistetun vaalituloksen tiedoilla 30.4.2015.

Tarkemmat vaalitulostiedot löytyvät Tilastokeskuksen PX-Web-tietokantapalvelusta, jossa jokainen voi muodostaa omia tilastotaulujaan vaaleista. Tietokantataulukot eduskuntavaalien ennakkotiedoista tuotetaan 21.4.2015. Eduskuntavaalien vahvistetun tuloksen mukaiset tietokantataulukot julkistetaan 30.4.2015.

Tilastokeskus julkaisee 30.4.2015 tausta-analyysin, jossa kuvataan ennakolta äänestäneitä suhteessa äänioikeutettuihin. Analyysi perustuu äänioikeusrekisteristä (Väestörekisterikeskus) saatuihin tietoihin sekä Tilastokeskuksen Väestö- ja elinolotilastojen tietoihin. Äänioikeusrekisteriin tehdään jokaisen ennakkoon äänestävän äänestämisestä merkintä. Äänioikeusrekisteriin yhdistetyt henkilöiden taustatiedot perustuvat Tilastokeskuksen Väestö- ja elinolotilastojen tilastoaineistoihin, mm. työssäkäyntitilastoon, tutkintorekisteriin ja perhetilastoon.

Ehdokkaiden ja valittujen katsaus

Vaalikarttapalvelu

Tietokantataulukot

Ennakolta äänestäneet


Lähde: Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos, ehdokkaiden ja valittujen analyysi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, Kaija Ruotsalainen 029 551 3599, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (725,2 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6252. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/evaa/2015/evaa_2015_2015-04-30_tie_001_fi.html