Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Jätteiden käsittely 2015, tonnia

  1 Hyödyntäminen energiana 2 Hävityspoltto 3 Materiaalihyödyntäminen 4 Kaatopaikkasijoitus 5 Muu loppukäsittely, kuten allastaminen Yhteensä
01.1 Käytetyt liuottimet Vaaralliset 0 22 429 986 0 0 23 415
01.2 Happo-, emäs- ja suolajätteet Tavanomaiset 0 7 1 868 5 367 0 7 242
01.2 Happo-, emäs- ja suolajätteet Vaaralliset 0 565 8 533 82 794 2 392 94 284
01.3 Käytetyt öljyt Vaaralliset 1 476 6 573 30 782 41 0 38 872
01.4, 02, 03.1 Kemialliset jätteet Tavanomaiset 3 246 2 063 60 079 74 712 65 140 165
01.4, 02, 03.1 Kemialliset jätteet Vaaralliset 2 333 72 242 22 928 2 984 2 245 102 732
03.2 Teollisuudessa syntyvät jätevesilietteet Tavanomaiset 73 045 57 74 024 97 829 334 245 289
03.2 Teollisuudessa syntyvät jätevesilietteet Vaaralliset 5 525 7 223 70 19 888 0 32 706
03.3 Jätteiden käsittelyssä syntyvät nestemäiset jätteet ja jätevesilietteet Tavanomaiset 0 1 2 466 211 0 2 678
03.3 Jätteiden käsittelyssä syntyvät nestemäiset jätteet ja jätevesilietteet Vaaralliset 4 545 0 34 513 0 35 062
05 Terveydenhoidossa syntyvät ja biologiset jätteet Tavanomaiset 1 510 83 0 1 644 0 3 237
05 Terveydenhoidossa syntyvät ja biologiset jätteet Vaaralliset 0 467 0 0 0 467
06.1 Metallijätteet, rauta Tavanomaiset 0 25 108 815 434 0 109 274
06.2 Metallijätteet, ei-rauta Tavanomaiset 0 1 37 482 122 0 37 605
06.3 Metallijätteet, sekalainen rauta ja ei-rauta Tavanomaiset 0 3 6 554 1 013 0 7 570
07.1 Lasijätteet Tavanomaiset 7 672 4 49 716 199 0 57 591
07.1 Lasijätteet Vaaralliset 0 0 0 0 0 0
07.2 Paperi- ja pahvijätteet Tavanomaiset 32 221 7 187 563 675 12 0 603 095
07.3 Kumijätteet Tavanomaiset 0 234 7 742 0 0 7 976
07.4 Muovijätteet Tavanomaiset 53 181 21 533 12 185 916 0 87 815
07.5 Puujätteet Tavanomaiset 2 724 295 11 655 181 995 5 535 0 2 923 480
07.5 Puujätteet Vaaralliset 6 275 6 915 0 11 599 0 24 789
07.6 Tekstiilijätteet Tavanomaiset 118 636 10 721 39 0 11 514
07.7 PCB:tä sisältävät jätteet Vaaralliset 0 736 0 0 0 736
08 (lukuun ottamatta 08.1, 08.41) Käytöstä poistetut laitteistot (lukuun ottamatta käytöstä poistettuja ajoneuvoja sekä paristo- ja akkujätteitä) Tavanomaiset 75 3 38 719 81 0 38 878
08 (lukuun ottamatta 08.1, 08.41) Käytöstä poistetut laitteistot (lukuun ottamatta käytöstä poistettuja ajoneuvoja sekä paristo- ja akkujätteitä) Vaaralliset 0 486 24 239 0 16 24 741
08.1 Käytöstä poistetut ajoneuvot Tavanomaiset 0 0 54 322 0 0 54 322
08.1 Käytöstä poistetut ajoneuvot Vaaralliset 0 4 48 172 0 0 48 176
08.41 Paristo- ja akkujätteet Tavanomaiset 0 19 202 0 0 221
08.41 Paristo- ja akkujätteet Vaaralliset 0 45 1 638 0 0 1 683
09.1 Eläinperäiset jätteet ja sekalainen elintarvikejäte Tavanomaiset 14 702 7 815 613 720 1 638 4 410 642 285
09.2 Kasviperäiset jätteet Tavanomaiset 62 883 44 113 424 15 274 19 191 644
09.3 Eläinten ulosteet, virtsa ja lanta Tavanomaiset 0 6 324 469 17 856 12 840 355 171
10.1 Kotitalous- ja samankaltaiset jätteet Tavanomaiset 753 205 3 338 13 383 311 029 0 1 080 955
10.2 Sekalaiset materiaalit Tavanomaiset 418 773 9 547 280 128 158 989 5 429 872 866
10.2 Sekalaiset materiaalit Vaaralliset 11 5 745 17 320 0 6 093
10.3 Lajittelujätteet Tavanomaiset 46 322 15 911 149 358 87 791 0 299 382
10.3 Lajittelujätteet Vaaralliset 29 340 12 857 0 49 007 0 91 204
11 Tavanomaiset lietteet Tavanomaiset 257 124 74 144 673 4 598 803 407 272
12.1 Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät mineraalijätteet Tavanomaiset 142 061 147 1 688 478 116 452 0 1 947 138
12.1 Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät mineraalijätteet Vaaralliset 47 840 2 864 2 099 13 269 0 66 072
12.2, 12.3, 12.5 Muut mineraalijätteet Tavanomaiset 1 324 3 633 116 912 65 032 061 10 232 413 75 386 343
12.2, 12.3, 12.5 Muut mineraalijätteet Vaaralliset 0 652 6 193 808 731 259 041 1 074 617
12.4 Polttojätteet Tavanomaiset 12 38 736 900 441 632 0 1 178 582
12.4 Polttojätteet Vaaralliset 1 195 931 3 627 0 4 754
12.6 Maa-ainekset Tavanomaiset 0 450 1 314 779 13 151 208 0 14 466 437
12.6 Maa-ainekset Vaaralliset 0 345 13 981 119 517 0 133 843
12.7 Ruoppausmassat Tavanomaiset 0 0 12 2 605 0 2 617
12.7 Ruoppausmassat Vaaralliset 3 589 0 0 64 0 3 653
12.8, 13 Jätteiden käsittelystä peräisin olevat mineraalijätteet ja stabiloidut jätteet Tavanomaiset 0 262 141 306 27 681 119 169 368
12.8, 13 Jätteiden käsittelystä peräisin olevat mineraalijätteet ja stabiloidut jätteet Vaaralliset 205 13 262 77 855 0 78 335
Ei tietoa luokasta 0 2 1 226 5 0 1 233
Yhteensä 4 688 368 225 679 7 010 164 80 781 142 10 520 126 103 225 479
Josta vaarallista jätettä 96 599 140 901 160 831 1 224 209 263 694 1 886 234

Lähde: Jätetilasto 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Espo 029 551 3463, Simo Vahvelainen 029 551 3457, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2015, Liitetaulukko 2. Jätteiden käsittely 2015, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jate/2015/jate_2015_2017-06-15_tau_002_fi.html