Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Jätteiden käsittely 2016, 1000 tonnia

  Hyödyntäminen energiana Hävityspoltto Materiaali-
hyödyntäminen
Kaatopaikkasijoitus ja muu loppukäsittely Yhteensä
Kemialliset jätteet 8 30 136 139 313
Metallijätteet 0 0 162 1 163
Paperi- ja pahvijätteet 35 0 522 0 557
Puujätteet 3 161 3 123 0 3 287
Eläin- ja kasvijätteet 98 0 715 10 823
Kotitalous- ja muut sekalaiset jätteet 1 603 9 280 232 2 124
Lietteet 312 0 152 163 627
Mineraalijätteet 247 1 6 533 109 763 116 544
Muut jätteet 224 11 649 132 1 016
Yhteensä - Total 5 688 55 9 272 110 440 125 456
Josta vaarallista jätettä: 125 42 113 1 723 2 004

Lähde: Jätetilasto - Yhdyskuntajätteet 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Espo 029 551 3463, Johanna Pakarinen 029-5513313, ymparistotilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.8.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2016, Liitetaulukko 2. Jätteiden käsittely 2016, 1000 tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jate/2016/jate_2016_2018-08-31_tau_002_fi.html