Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.1.2020

Yhdyskuntajätettä kertyi vuonna 2018 aiempia vuosia enemmän

Korjattu 17.1.2020. Korjattu kohta on merkitty punaisella.

Yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä vuonna 2018 oli noin kolme miljoonaa tonnia. Kasvua edellisvuoteen oli lähes 230 000 tonnia, mikä merkitsee noin kahdeksan prosentin lisäystä kokonaismäärään. Jätteiden käsittelymuotojen keskinäisissä osuuksissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Jätemäärä vastasi noin 550 kiloa asukasta kohden laskettuna.

Yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä vuonna 2018 oli 3 041 082 tonnia. Määrä on noin kahdeksan prosenttia, eli 229 000 tonnia enemmän kuin edellisvuonna. Yhdyskuntajätteen määrissä ei ole tilastovuotta 2018 aiempina vuosina tapahtunut vastaavaa jätemäärän kasvua.

Jätteiden käsittely painottui edelleen energiahyödyntämiseen

Jätteiden käsittelymuotojen keskinäisissä osuuksissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Jätteiden energiahyödyntäminen oli edelleen merkittävin yhdyskuntajätteen käsittelymuoto, vaikkakin sen osuus laski hieman, 57 prosenttiin. Yhdyskuntajätteiden energiahyödyntäminen perustuu sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, ja lämpöä hyödynnetään varsinkin kaukolämpöverkoissa.

Yhdyskuntajätteet käsittelytavoittain vuosina 2002–2018

Yhdyskuntajätteet käsittelytavoittain vuosina 2002–2018

Jätteiden materiaalihyödyntämisen osuus kasvoi, ollen 42 prosenttia. Yhdyskuntajätteiden kaatopaikkasijoitus on loppunut lähes kokonaan: sen osuus vuonna 2018 oli enää noin 0,7 prosenttia. Tämä on osaltaan vuonna 2016 voimaantulleen orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon ansiota, joka on ohjannut jätteitä energiahyödyntämiseen.

Sekajätteen määrä kasvoi merkittävästi, mutta myös puun ja muovin kierrätys lisääntyi

Eri jätejakeita tarkasteltaessa erityisesti sekajätteen osuus kasvoi. Sekajätettä tuotettiin yhdyskunnissa noin 1,5 miljoonaa tonnia, joka oli yli 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Erittelemättömiä jätejakeita tuotettiin hieman edellisvuotta vähemmän, mikä osaltaan voi selittää pienen osan sekajätteen määrän kasvusta. Materiaalina erilliskerättyjä jätteitä tuotettiin suunnilleen sama määrä kuin aiempina vuosina, noin 1,4 miljoonaa tonnia.

Erilliskerätyistä jätejakeista erityisesti puuta ja muovia hyödynnettiin aiempia vuosia enemmän. Puupakkausten huomattavasti lisääntynyttä kierrätystä selittää muun muassa uudet kierrätyskohteet ja kompostointimäärän kasvu. Myös lasin kierrätys lisääntyi.

Suurimmat erilliskerätyt materiaalierät ovat jo pitkään olleet paperi ja kartonki sekä biojäte. Pahvin, paperin ja kartongin kierrätysaste oli varsin korkea, laskennallisesti yli 100 prosenttia. Tämä johtuu muun muassa matkustajatuonnin ja verkkokauppatilausten mukana tulevien pakkauksien sekä pienemmän liikevaihdon yritysten vaikutuksesta laskentatavassa. Biojätteestä suuri osa kompostoitiin ja mädätettiin; kaiken kaikkiaan kompostoinnin ja mädätyksen määrä kasvoi noin kahdeksan prosenttia edellisvuodesta. Mädätys tuottaa biokaasua minkä lisäksi mädätysjäännöstä ja kompostimultaa voidaan hyödyntää esimerkiksi maanparannusaineena tai viherrakentamisessa.

Yhdyskuntajätteiden määrä asukasta kohden kasvoi

Jätemäärä kasvoi myös suhteutettuna Suomen väkilukuun. 2010- luvun alussa jätemäärä vakiintui noin 2,7 miljoonaan tonniin, mikä oli noin 500 kilogrammaa asukasta kohden. Vuonna 2018 yhdyskuntajätemäärä kasvoi noin 550 kiloon per henkilö. Yhdyskuntajätteeksi katsotaan asumisessa syntyvien jätteiden lisäksi niihin rinnastettavat kaupan ja palveluiden jätteet sekä vastaavia jätteitä teollisuuden tukitoiminnoista.


Lähde: Jätetilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirtonen 029 551 3093, Juha Espo 029 551 3463, ymparistotilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (215,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.1.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jate/2018/jate_2018_2020-01-15_tie_001_fi.html