Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.1.2013

Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen pieneni vuonna 2011

Julkisyhteisöjen kokonaismenojen suhde bruttokansantuotteeseen (BKT) oli 55,0 prosenttia vuonna 2011. Suhde BKT:hen pieneni vuodesta 2010, jolloin suhde oli 55,8 prosenttia. Julkisyhteisöjen kokonaismenojen kasvu oli 4,6 prosenttia eli 4,6 miljardia euroa vuonna 2011. Menojen BKT-suhde pieneni, koska bruttokansantuotteen nimellinen kasvu oli julkisten menojen kasvua nopeampaa. Vuonna 2010 kokonaismenot kasvoivat 3,1 prosenttia.

Sulautetut kokonaismenot tehtävittäin, julkisyhteisöt yhteensä 2010–2011

Tehtävä Vuosi Miljoonaa euroa Suhde BKT:hen, %
G0 Tehtävät yhteensä 2010 99 707 55,8
2011 104 259 55,0
G01 Yleinen julkishallinto 2010 13 018 7,3
2011 13 889 7,3
G02 Puolustus 2010 2 789 1,6
2011 2 753 1,5
G03 Yleinen järjestys ja turvallisuus 2010 2 766 1,5
2011 2 825 1,5
G04 Elinkeinoelämän edistäminen 2010 8 730 4,9
2011 9 120 4,8
G05 Ympäristönsuojelu 2010 506 0,3
2011 471 0,2
G06 Asuminen ja yhdyskunnat 2010 914 0,5
2011 1 047 0,6
G07 Terveydenhuolto 2010 14 130 7,9
2011 14 829 7,8
G08 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 2010 2 204 1,2
2011 2 300 1,2
G09 Koulutus 2010 11 735 6,6
2011 12 091 6,4
G10 Sosiaaliturva 2010 42 915 24,0
2011 44 934 23,7

Julkisten menojen suurin pääryhmä oli edelleen sosiaaliturva, johon kohdistui menoja noin 44,9 miljardia euroa eli 23,7 prosenttia suhteessa BKT:hen. Sosiaaliturvan menoista 33,1 miljardia euroa oli rahamääräisiä sosiaalietuuksia eli kotitalouksille maksettuja eläkkeitä ja avustuksia. Sosiaaliturvan jälkeen toiseksi eniten menoja kohdistui terveydenhuoltoon, 14,8 miljardia euroa eli 7,8 prosenttia suhteessa BKT:hen. Kolmanneksi suurin tehtävä oli yleinen julkishallinto.

Julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaismenoista noin 40 prosenttia käytettiin paikallishallinnon ja 32 prosenttia sosiaaliturvarahastojen sektorilla vuonna 2011. Loput eli 28 prosenttia olivat valtionhallinnon menoja.

Julkisyhteisöjen kulutusmenot kasvoivat 4,4 prosenttia vuonna 2011, mikä oli samaa vauhtia kokonaismenojen kanssa. Kulutusmenojen suhde BKT:hen oli 24,4 prosenttia. Kulutusmenojen suurin tehtäväryhmä oli terveydenhuolto. Kulutusmenot kuvaavat julkisyhteisöille palvelujen tuotannosta aiheutuneita juoksevia menoja.

Julkisyhteisöjen kokonaismenoilla tarkoitetaan tässä julkisyhteisöjen sulautettuja kokonaismenoja. Sulautetuista kokonaismenoista on poistettu julkisyhteisöjen väliset omaisuusmenot, pääomansiirrot ja tulonsiirrot, esimerkiksi valtion tulonsiirrot kunnille. Koska kokonaismenot ovat luonteeltaan bruttomenoja, niihin sisältyy esimerkiksi kuntien omilta liikelaitoksiltaan tekemiä hankintoja. Kyseiset hankinnat sisältyvät vastaavasti sektorin kokonaistuloihin. Julkisyhteisöihin kuuluvat valtionhallinto, paikallishallinto, työeläkelaitokset ja muut sosiaaliturvarahastot.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Hytönen 09 1734 3484, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (299,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 31.1.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2011/jmete_2011_2013-01-31_tie_001_fi.html