Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tilastokeskus on lopettanut joukkovelkakirjatilaston laadinnan ja julkaisemisen

Tilastokeskus on lopettanut joukkovelkakirjatilaston laadinnan ja julkaisemisen vuoden 2007 alusta. Joukkovelkakirjatilaston tietoja on julkistettu neljännesvuosittain tilaston kotisivulla sekä kuukausittain 'Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjat'- julkaisussa, joka on myös lopetettu vuoden 2007 alusta.

Vastaavat tiedot on saatavissa Suomen Pankin 'Rahoitusmarkkinat' -julkaisusta, jossa julkaistaan lähes samat tiedot kuin Tilastokeskuksen kuukausitaulukossa (Taulu 9.4.). Suomen Pankki julkaisee myös vuosittain joukkovelkakirjoista lainakohtaisen tilastotiedotteen 'Suomen joukkovelkakirjalainat', jossa esitetään kunkin uuden lainan lainaehdot ja lisäksi suppea yhteenveto kaikista lainoista.


Päivitetty 29.1.2007

Viittausohje:

Tilasto: Joukkovelkakirjat [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jvk/jvk_2007-01-29_uut_001.html