Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.3.2010

Julkisyhteisöjen EMU-velka jatkoi voimakasta kasvua vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä

Julkisyhteisöjen EMU-velka kasvoi vuoden 2009 viimeisen neljänneksen aikana 6,3 miljardilla eurolla 75,2 miljardiin euroon. Julkisyhteisöjen sulautetusta velasta 65,4 miljardia oli valtion velkaa ja loput 9,8 miljardia euroa paikallishallinnon velkaa. Koko vuoden aikana velka kasvoi 12,2 miljardilla eurolla ja velan suhde bruttokansantuotteeseen nousi 34,2 prosentista 44,0 prosenttiin.

Velan kasvu vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä oli seurausta valtion velan kasvusta, josta joukkovelkakirjalainojen osuus oli 3,2 miljardia ja lyhytaikaisten velkapapereiden 1,9 miljardia euroa. Paikallishallinnon velka kasvoi viimeisen neljänneksen aikana 0,5 miljardia euroa. Paikallishallinnon velka koostuu lähinnä pitkäaikaisista lainoista, joita vuoden lopussa oli 9,6 miljardin euron arvosta.

EMU-velka kuvaa julkisyhteisöjen velkaa kansantalouden muille sektoreille ja ulkomaille, ja sen kehitykseen vaikuttavat sekä sulauttamattoman velan että julkisyhteisöjen sisäisten velkojen muutokset. Julkisyhteisöihin luettavien yksiköiden väliset velat vähennetään sulauttamattomasta bruttovelasta, jotta päästään sulautettuun EMU-velkaan. Tästä syystä julkisyhteisöjen EMU-velka on pienempi kuin sen alasektoreiden yhteenlasketut velat. Sisäistä velkaa oli vuoden 2009 lopussa 4,4 miljardia euroa, josta runsaat puolet koostui työeläkelaitosten hallussa olevista valtion joukkovelkakirjalainoista.

Tilaston aikasarjaan on tehty vastaavat aikasarjamuutokset kuin kansantalouden tilinpidon ja rahoitustilinpidon tammikuussa 2010 julkaistuihin vuositietoihin. Merkittävimpänä muutoksena on Valtion Eläkerahaston uudelleen luokittelu valtiosektorista työeläkelaitoksiin sen perustamisesta eli vuodesta 1990 alkaen. Muutoksella ei ole vaikutusta julkisyhteisöjen sulautettuun velkaan, mutta valtion velka kasvoi sen johdosta hieman, koska aiemmin eläkerahaston lainasaamiset valtiolta ja sen hallussa olevat valtion joukkovelkakirjat oli eliminoitu sisäisinä erinä valtion velasta.

Julkisyhteisöjen EMU-velka

Julkisyhteisöjen EMU-velka

Lähde: Julkisyhteisöjen EMU–velka, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, Timo Ristimäki (09) 1734 2324, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (243,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 31.03.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-8018. 4. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyev/2009/04/jyev_2009_04_2010-03-31_tie_001_fi.html