Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kuvaus

Kansantalouden materiaalivirrat -tilasto kuvaa massayksiköin (tonneina) luonnosta käyttöön otetun, siirretyn tai muutetun ainemäärän. Tämä ainemäärä sekä sen suhde muihin kansantalouden kokonaissuureisiin kuvaa kansantalouden materiaaliriippuvuutta ja taloudellisen toiminnan ympäristöön kohdistamaa painetta. Erityinen huomio on kiinnittynyt bruttokansantuotteen ja sen tuottamiseksi tarvittavan ainemäärän suhteen kehityskulkuun. Kansantalouden materiaalivirrat -tilastossa eri ainevirtojen kuten kiven, öljyn, puun käyttömäärät on laskettu yhteen. Yhteenlaskusta seuraa kuitenkin, etteivät materiaalivirtatilinpidon kokonaissuureet suoraan kerro taloustoimien aiheuttaman ympäristökuormituksen voimakkuutta tai laatua. Kansantalouden materiaalivirrat -tilasto on yksi osa ympäristötilinpidon kokonaisuutta. Ympäristötilipidon perimmäinen päämäärä on ympäristön ja talouden vuorovaikutuksen tilastollinen kuvaus, joka noudattaa pääosin kansantalouden tilinpidon peruskäsitteistöä ja luokituksia. Euroopan Unionin asetus ympäristötilinpidosta (N:o 691/2011) velvoittaa jäsenmaita tilastoimaan ja raportoimaan kansantalouden materiaalivirrat vuosittain, ensimmäisen kerran vuonna 2013 ja tilasto-vuodesta 2008 lähtien. Tilasto on YK:n Ympäristötilinpitojärjestelmässä (SEEA) osa kansantalouden fyysisten virtojen kuvausta.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden materiaalivirrat [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-1262. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kanma/meta.html