Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2019, joulukuu

Julkaistu: 27.1.2009

Kuluttajat pitävät ajankohtaa hyvin otollisena kuluttamiselle

Kuluttajien luottamus talouteen oli edelleen heikko tammikuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli tammikuussa -3,9, kun se oli joulukuussa -6,5 ja marraskuussa -4,5. Luottamus talouteen oli ennen viime kuukausia edellisen kerran miinuksella 1990-luvun alun lamavuosina. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 19. tammikuuta 1 441 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä kuitenkin vain odotukset säästämismahdollisuuksista heikkenivät tammikuussa edelliskuuhun verrattuna. Säästämismahdollisuudet arvioitiin silti edelleen hyviksi ja oman talouden suhteen riitti muutenkin jonkin verran optimismia. Sen sijaan kuva Suomen taloudesta ja työttömyydestä oli edelleen synkkä. Työttömyyden osumista myös omalle kohdalle pelättiin tammikuussa yhä enemmän. Kuluttajien näkemykset ajankohdan otollisuudesta lainanotolle ja varsinkin kestotavaroiden ostamiselle paranivat tammikuussa merkittävästi.

Kuluttajien näkemykset taloudesta tammikuussa 2009, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Tammikuu
 2008
Joulukuu
2008
Tammikuu
2009
Tilanne**
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,3 21,8 -6,5 13,1 -6,5 -3,9 - -
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,3 14,1 2,3 9,7 3,2 3,5 - -
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
35,7 52,0 10,9 48,4 49,0 44,7 +
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
4,1 21,7 -27,1 -8,2 -27,1 -17,0 - -
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
4,1 27,6 -51,1 2,6 -51,1 -46,7 - -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,2 4,6 0,7 3,8 2,1 2,0  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä
3,6 7,6 -11,9 7,6 -10,7 -11,9 - -
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,5 35,1 14,7 34,3 31,3 30,5 +
Ajankohdan otollisuus
kestotavaroiden ostamiselle
19,8 37,7 -14,2 32,6 -7,7 31,0 ++
Ajankohdan otollisuus
säästämiselle
10,9 36,8 -19,6 32,6 25,6 15,3 +
Ajankohdan otollisuus
lainanotolle
18,2 42,0 -47,1 -3,0 -27,8 -1,0 - -
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä - mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.
** ++ Tilanne hyvin valoisa, + Tilanne valoisa, - Tilanne heikko, - - Tilanne hyvin heikko. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tammikuussa 22 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 48 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat joulukuussa 16 ja 57 prosenttia ja vuosi sitten 18 ja 33 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti tammikuussa 21 prosenttia kuluttajista ja 14 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten nämä osuudet olivat 29 ja 13 prosenttia.

Kuluttajista vain 7 prosenttia odotti tammikuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 80 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 35 ja 29 prosenttia. Tammikuussa vain 8 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 26 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 17 ja 9 prosenttia. Tammikuussa 45 prosenttia työllisistä arvioi uhan pysyneen ennallaan ja 21 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat tammikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,0 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava lukema oli vuosi sitten 3,8 prosenttia ja korkeimmillaan viime kesäkuussa 4,6 prosenttia. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Tammikuussa 61 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kuukautta aiemmin näin ajatteli 70 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 64 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 78 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Lainan ottamisen arvioi tammikuussa kannattavaksi 48 prosenttia kuluttajista. Vielä joulukuussa osuus oli vain 27 prosenttia. Tammikuussa 12 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista peräti 57 prosenttia piti tammikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli vielä joulukuussa selvästi pienempi eli 35 prosenttia. Monet kotitaloudet suunnittelivat muun muassa kodinkoneiden ja harrastusvälineiden hankintaa sekä asunnon sisustamista ja matkailua seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 6 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden tammikuussa 19 ja 7 prosenttia.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-1/2009

Kuluttajien mikro- ja makroindikaattorit 10/1995-1/2009*

* Mikroindikaattori on keskiarvo kolmesta saldoluvusta: oma talous ja talouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n kuluttua sekä
talouden rahatilanne haastatteluhetkellä.
Makroindikaattori on keskiarvo kahdesta saldoluvusta: Suomen talous ja työttömyys 12 kk:n kuluttua.

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, joulukuu 2008*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista. Keskiarvo: 10/1995-. Irlannin tieto puuttuu
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, December 2008
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2009, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kuluttajien luottamus 2009, tammikuu (pdf 218.1 kB)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. tammikuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2009/01/kbar_2009_01_2009-01-27_tie_001.html