Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.2.2011

Kuluttajat hyvin luottavaisia helmikuussa

Kuluttajien luottamus talouteen nousi helmikuussa takaisin viime syksyn korkealle tasolle. Kuluttajien luottamusindikaattori oli helmikuussa 20,0, kun se tammikuussa oli 16,6 ja joulukuussa 13,5. Helmikuussa luottamus oli samalla selvästi vahvempi kuin vuotta aikaisemmin ja pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 16. helmikuuta 1 430 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain odotukset omasta taloudesta pysyivät helmikuussa ennallaan ja yhtä varovaisina edelliskuuhun verrattuna. Näkemykset omista säästämismahdollisuuksista, Suomen taloudesta sekä työttömyyskehityksestä vahvistuivat yhä. Helmikuussa kuluttajat arvelivat inflaation kiihtyvän ja pitivät säästämistä kannattavana. Erilaisia kulutusaikeita oli kotitalouksilla kuitenkin runsaasti..

Helmikuussa 43 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 16 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat tammikuussa 40 ja 18 prosenttia ja vuosi sitten 56 ja 14 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti helmikuussa 27 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten nämä osuudet olivat 29 ja 10 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajista 37 prosenttia odotti helmikuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana, ja 25 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat tammikuussa 34 ja 26 prosenttia ja vuosi sitten synkät 18 ja 50 prosenttia.

Helmikuussa 20 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 13 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Nämäkin osuudet olivat vuosi sitten synkät: 12 ja 22 prosenttia. Helmikuussa 42 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 26 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat helmikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,2 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli viime vuoden helmikuussa 1,9 prosenttia, ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Helmikuussa 66 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten tätä mieltä oli 58 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 68 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja peräti 82 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi helmikuussa kannattavaksi 65 prosenttia kuluttajista. Helmikuussa 13 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 45 prosenttia piti helmikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli tammikuussa 51 prosenttia ja vuosi sitten 58 prosenttia. Silti monet kotitaloudet suunnittelivat helmikuussa käyttävänsä rahaa esimerkiksi matkailuun, kodin korjaamiseen ja sisustamiseen tai kodintekniikan ja harrastusvälineiden hankintaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 18 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 9 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden helmikuussa 16 ja 7 prosenttia.

Kuluttajabarometrin helmikuun haastatteluissa selvitettiin myös erilaisten laitteiden ja yhteyksien omistusta kotitalouksissa. Laitetiedot julkaistaan seuraavan kuluttajabarometrin tietojen yhteydessä maaliskuun lopussa.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 02/2010 01/2011 02/2011 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 13,3 22,9 -6,5 15,9 16,6 20,0 ++
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 9,1 14,1 2,3 10,8 8,3 8,5 +/-
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana (saldoluku) 37,3 52,2 10,9 50,9 44,2 52,2 ++
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 5,3 25,3 -27,1 21,2 10,1 13,1 +
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 1,4 27,6 -51,1 -19,2 3,8 6,1 +
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,1 4,6 0,6 1,9 3,1 3,2  
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 21,3 41,8 -14,2 37,7 27,5 18,6 -
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,2 36,8 -19,6 10,4 19,9 19,3 +
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 18,5 42,0 -47,1 21,4 22,5 19,0 +/-

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä – mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä-sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, - - Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan myöhemmin EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2011, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (448,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. helmikuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2011/02/kbar_2011_02_2011-02-24_tie_001_fi.html